Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Nekretnine

RB

OPIS NEKRETNINE

Početna  cijena za prodaju u KM

1

Zemljište – površine 14560m2  (suvlasništvo na 1/28 ) ZK uložak br. 669 k.č. 1074/3 KO Soko – Gračanica

500,00

2

Poslovni objekat mlina sa pratećim objektima, (ZK br. 710 KO SP_Kožuhe – Općina Doboj

7.000,00

3

Kuća (sa bazenom i pomoćnim objektom) -  korisne površine 184 m2 i dvorište površine 400 m2, ZK 1331 k.č. 1352/12 KO Srebrenik – u Srebreniku, ul. M.Ibrahimovića br. 25

30.000,00

4

Zemljište – u k.č. 376/1,k.č.378, k.č. 382/1, k.č. 448, k.č. 449, k.č. 381 ukupne površine 16.935 m2 – Općina Usora

4.000,00

5

Poslovni objekt (gradilište) površine 2.311 m2 na kojem je izgrađena nedovršena zgrada- poslovni objekat dijelom na tri etaže.Banka je suvlasnik 5/6. ZK uložak 1502 k.č. 149/2 KO Guber Livno.Objekat nije uknjižen u zemljišne knjige. – Općina Livno

8.000,00

6

Stambeno poslovni objekti i zemljište – ZK 1 SP_Kruščica, ZK 13 SP_Kruščica i ZK 15 SP_Kruščica – u općini Vitez

100.000,00

7

Jezero i zemljište – ZK 160 SP Mrakodol u općini Kostajnica

30.000,00

8

Kuća sa kućištem i dvorištem površine 792 m2-ZK 1326 u Općini Bugojno

30.000,00

9

Motel sa pratećim objektima i zemljištem upisano u ZK ul. br. 7 KO SP_Pribilovići na kč br. 49/31 i ZK ul. br. 9 KO SP Pribilovići na kč br. 49/27 u općini Novi Travnik

298.000,00

10

Kuća i zemljište upisano u ZK ul. br. 9890 na kč br. 15/361 u Brčko Ditriktu

47.479,00

U navedene cijene nije uključen porez na promet nekretnina odnosno kupci će snositi isti kao i ostale troškove nastale pri prijenosu prava vlasništva sa Banke na kupce.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

Pismena ponuda treba da sadrži predmet kupovine sa naznakom broja iz oglasa, ponuđenu cijenu, puno ime ili naziv ponuđača sa adresom i kontakt telefonom. Uz ponudu potrebno je dostaviti kopiju registracije za pravne osobe odnosno ličnu kartu za fizičko lice.

Nakon što se dobije obavijest o prihvaćanju ponude ponuđač je obavezan u roku od 35 dana potpisati kupoprodajni ugovor a u roku 10 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora platiti ostatak kupoprodajne cijene. Ukoliko to ne učini smatrati će se da je isti odustao od kupovine.

Banka zadržava pravo da odbije bilo koju ponudu ili sve ponude bez daljih obrazloženja.

Sve nekretnine se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati u dogovoru sa radnicima Banke.

Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon br. 033 497 559

Ваш браузер устарел! Сайт будет работать неправильно. что бы исправить проблему нажмите здесь

×

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×