Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Oglas o javnoj prodaji nekretnina

INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina, na osnovu Odluke broj: MB_31.01.2018/2 objavljuje

 

OGLAS O JAVNOJ PRODAJI NEKRETNINA

I. Predmet javnog oglasa
Predmet prodaje su nekretnine u vlasništvu INTESA SANPAOLO BANKE d.d. Bosna i Hercegovina i to:

R.b.

Opis nekretnine

Lokacija

Vlasništvo

Banka u posjedu nekretnine DA/NE

Početna cijena

1

Oranica - površine 500 m² , ZK uložak 179, k.č 302/10 , KO Zalužani, Banja Luka

Zalužani, Banja Luka

1/1

DA

10.800,00

2

Stambeni objekat i pripadajuća građevnska parcela - površine 2.392 m², ZK.ul.br.460, k.č.15/584 , KO Mesihovina, Tomislavgrad

Mesihovina, II zona općine Tomislavgrad

1/1

NE

72.000,00

3

Kuća i zgrada - površine 78 m², dvorište - površine 500 m², pašnjak - površine 171 m², ZK ul.br 493 , k.č 33/507 ,  KO Dragićina, Općina Grude

Dragićina, Općina Grude

1/1

NE

32.400,00

4

Poslovno-stambeni objekat zemljište- površine 200 m², ZK ul.br 437,  K.O. Rumboci Općina Prozor Rama

Rumboci,  Općina Prozor Rama

1/1

DA

4.500,00

5

Zgrada i dvorište - površine 370 m² , ZK ul.br 193, k.č 41/10, KO Busovača

Ul. N.Šubića Zrinjskog bb, Općina Busovača

1/1

NE

72.000,00

6

Kuća - stambeno poslovni objekat -površine 214 m² i zgradno dvorište - površine 2.890 m² , ZK ul.br. 1023/07, k.č. 3536/1, KO Vrpolje

Vrpolje,Općina Posušje

1/1

NE

90.000,00

7

Kuća - površine 307 m² i oranica -površine 247 m² , ZK ul.br.1, k.č 439/4, KO Berkovići

Berkovići, Centar

1/1

NE

28.800,00

8

Kuća i zgrada, dvorište i šuma 3. klase - površine 3.535 m², ZK ul. slovo K, KO Vinjani Posušje

 Vinjani

1/1

NE

57.600,00

9

Gospodarska zgrada - površine 436 m², tvornički krug - površine 11.313 m², ZK ul.slovo M, k.č.3927, KO Poklečani

Poklečani bb, Posušje

1/1

DA

72.000,00

10

Oranica - površine 2.250 m²,  ZK ul.br.1252. k.č 102/5, KO Sovići

Sovići, Opština Grude

1/4

DA

720,00

11

Kuća i voćnjak pod pojatište - površine 7.316 m², ZK ul.br. 546, k.č.1746/15, KO SP Vareš

Vareš, Općina Vareš

1/3

DA

9.360,00

12

Stan - površine 47 m², ZK poduložak 118, k.č.354, KO Pribilovići

Ul. Marijana Šunjića Novi Travnik

1/1

NE

20.880,00

13

a) voćnjak površine 1173 m², livada površine 923 m², njiva površine 1150 m², šuma površine 2.026 m², pašnjak površine 740 m², šuma površine 1.182 m², pomoć. zgrada površine 20 m², šuma površine 1.245 m², livada površine 797 m² - ukupna povrišna 9256 m² ,  PL 382

Olovo- Solun I

a) 1/1

NE

3.600,00

 b) stambena zgrada - površine 57 m², dvorište - površine 380 m² , PL 383

b) 1/2

14

Kuća i zgrada - površine 111 m² i dvorište - površine 387 m² , ZK ul.br.472, k.č.155/789, KO Veljaci, Ljubuški

Veljaci II, Općina Ljubuški

1/1

NE

36.000,00

15

Kuća i dvorište - površine 500 m², ZK ul.slovo S, k.č.3734/70, KO Posušje

Posušje, naselje Meljakuša II

1/1

NE

72.000,00

16

Poseban dio stambenog objekta kuće i to stan - površine 75 m², ZK ul.br.10034, k.č. 689/E3, KO Dolac

Ul. Ragiba Džinde br. 8, Sarajevo

1/1

NE

14.400,00

17

Njiva- površine 2576 m², PL 888, k.č. 1334/1, KO Čitluk

Čitluk

1/1

DA

18.000,00

18

Dvojni stambeni objekat i dvorište - površine 287 m²,  ZK ul.br. 104,  k.č. 60/250,  KO Lise

Lise, Široki Brijeg

1/1

NE

90.000,00

19

Stan - površine 75 m², ZK poduložak  broj 252,  uložak br. 2153, KPU 12,  KO Stolac

Ul. Hrvatskih branitelja br. 82, Stolac

1/1

NE

36.000,00

II. Pravo učešća

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

III. Sadržaj ponude

Pismena ponuda treba da sadrži  predmet kupovine sa naznakom broja iz oglasa, ponuđenu cijenu, puno ime ili naziv ponuđača sa adresom i kontakt telefonom. Uz ponudu potrebno je dostaviti kopiju registracije za pravne osobe odnosno lične karte za fizičke osobe. Dostavljene ponude važe 15 dana od posljednjeg dana određenog za prihvatanje ponuda. U slučaju dostavljanja ponuda za paket nekretnina, iste će imati prednost pri razmatranju.

IV. Način plaćanja

Nakon što se dobije obavijest o prihvatanju ponude kupac je obavezan u roku od 7 dana potpisati kupoprodajni ugovor, a najkasnije u roku od 5 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora platiti kupoprodajnu cijenu. Ukoliko to kupac ne učini, smatrat će se da je odustao od kupovine.

V. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je 14.02.2018.godine bez obzira na način dostavljanja. Ponude slati u zatvorenoj koverti na adresu INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina, Direkcija upravljanja spornim potraživanjima za stanovništvo, ul. Obala Kulina bana br. 9A, 71 000 Sarajevo sa naznakom  “oglas o javnoj prodaji nekretnina - NE OTVARAJ”.

VI. U navedenu cijenu nije uključen porez na promet i kupac će snositi isti kao i ostale troškove nastale pri prijenosu prava vlasništva sa Banke na Kupca.

VII. Banka zadržava pravo da odbije bilo koju ponudu ili  sve ponude bez daljih obrazloženja.

VIII. Nekretnine se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati u dogovoru sa zaposlenicima Banke.

IX. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 033/497- 852, 033/497-552 i 033/497-870.

Ваш браузер устарел! Сайт будет работать неправильно. что бы исправить проблему нажмите здесь

×

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×