Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Prodaja potraživanja Intesa Sanpaolo Banka

OGLAS o javnoj prodaji potraživanja - La Vie d.o.o.

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, objavljuje prodaju svih svojih potraživanja po kreditu ugovor broj br. 203447 od 10.02.2010 i po Ugovor o okvirnom kreditiranju br. 1345 od 21.01.2013, koje ima prema firmi La Vie d.o.o. Visoko. Knigovodstveno stanje potraživanja ISP Banke d.d. BiH na dan 30.05.2014. iznosi 760,416.62 KM.

Predmetna potraživanja su osigurana uspostavljenim založnim pravom prvog reda na nekretninama koje su naravi poslovni prostor u Visokom, površine 114 m2 (Pomoćna zgrada) i površine 170 m2 (poslovna zgrada u privredi) upisane u Izvod iz knjige položenih (uloženih) ugovora Općinskog suda ZK broj 1371, k.č. 15/1 ik.č. 15/2, K.O: Kraljevac, označena kao: voćnjak 2 klase 0, pomoćna zgrada, dvorište, poslovna zgrada u privredi, dvorište poslovne zgrade, njiva 2 klase, vlasništvo korisnika kredita sa dijelom 1/1 procijenjene vrijednosti 1,117,540.55 KM.

Za informacije oko cijene otkupa potraživanja i ostale informacije, obratite se na broj telefona: 033/ 497-664; 


OGLAS o javnoj prodaji potraživanja firme Remont Pruga d.d Sarajevo

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, objavljuje prodaju svih svojih potraživanja po kreditu ugovor broj 204982/10 od 27.12.2010 godine, koje ima prema firmi Remont Pruga d.d Sarajevo. Utuženo potraživanje po kreditu iznosi  958.217,20 KM na koja se obračunava zakonska zatezna kamata po stopi od 12% godišnje, počevši od 16.09.2013 godine, do otplate utuženog iznosa u cjelosti. Predmetna potraživanja su osigurana uspostavljenim založnim pravom prvog reda na nekretninama u Sarajevu, upisanim u zk uložak broj 8927 K.O.SP_Dolac, u naravi poslovna zgrada i objekti, procjenjene vrijednosti u iznosu od 2.055.231,13 KM, zatim prvenstvenim redom založnog prava na nekretninama u izgradnji, u naravi apartmani na Bjelašnici parceli k.č. br. 3008/18 upisanim u zk.ul.br.1008 KO PRESJENICA, te založnim pravom na pokretninama: lokomotiva 770 050-3, procjenjene vrijednosti u iznosu od 376.763,00 KM, rešetarica kolosjeka RM 76 UHR, procjenjene vrijednosti u iznosu od 500.658,00 KM, lokomotiva 732-1, procjenjene vrijednosti 229.110,00 KM, radno vozilo-prege, drumsko-šinsko vozilo, procjenjene vrijednosti 252.000,00 KM, kontejneri, procjenjene vrijednosti 161.000,00 KM, radna mašina ATLAS 1604 AK procjenjene vrijednosti 48.000,00 KM, radna mašina ATLAS 1604 KZW, procjenjene vrijednosti 57.000,00 KM i  radna mašina ATLAS 1304 E, procjenjene vrijednosti 70.000,00 KM.  

Za informacije oko cijene otkupa potraživanja i ostale informacije, obratite se na broj telefona:
033/ 497-559; 


Podaja potraživanja po kreditu prema firmi SAMS d.o.o Sarajevo

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, objavljuje prodaju svih svojih potraživanja po kreditu, koje ima prema firmi SAMS d.o.o Sarajevo . Potraživanja na dan 31.05.2013. godine, iznose 306.925,43 KM, a ista su osigurana uspostavljenim založnim pravom na nekretnini lociranoj u Sarajevu, Sedrenik 101a, koja u naravi predstavlja poslovno-stambeni objekat sa dvorištem, (lociranoj na k.č 951/4 upisane u zk izvadku br.164 KO Sarajevo XII ). Procijenjena vrijednost nekretnine, kojom su osigurana predmetna potraživanja, iznosi 448.000,00 KM.

Za sve dodatne informacije obratite se na broj telefona: 033/ 497-559.


Poslovno-stambeni objekat sa dvorištem

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, objavljuje prodaju svih svojih potraživanja, stečenih iz poslovnog odnosa sa preduzećem KON-EX d.o.o. Vukosavlje. Potraživanja na dan 30.04.2013 godine, iznose 415.794,33 KM, a ista su osigurana uspostavljenim založnim pravom na nekretninama lociranim u Vukosavlju, koje u naravi predstavljaju poslovno-stambeni objekat sa dvorištem, (i to k.č. 187/101 i 187/140, upisani u ZK uložak br. 58 KO SP Jakeš). Procijenjena vrijednost nekretnina, kojima su osigurana predmetna potraživanja, iznosi 813.618,40 KM.

Za sve dodatne informacije obratite se na broj telefona: 062/342-074.

Ваш браузер устарел! Сайт будет работать неправильно. что бы исправить проблему нажмите здесь

×

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×