Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Oglas o javnoj prodaji nekretnine

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina, na osnovu nove Odluke broj: MB_13_17/4.4 od 22.09.2017. godine objavljuje

OGLAS O JAVNOJ PRODAJI NEKRETNINE

I. Predmet javnog oglasa
Predmet prodaje je nekretnina u vlasništvu Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina i to:

REDNI BROJ NEKRETNINA POČETNA CIJENA U KM
1. Poslovni prostor u Visokom u ulici Donje Rosulje bb, u prizemlju, površine 27 m², upisan u ZK izvadak broj 5003, katastarska parcela broj 1791/E3.1 KO Visoko. 32.000,00 KM

U navedenu cijenu nije uključen porez na promet nekretnina i kupac će snositi isti kao i troškove nastale pri prijenosu prava vlasništva sa Banke na Kupca i sve ostale troškove koji mogu nastati.

II. Pravo učešća
Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

III. Sadržaj ponude
Pismena ponuda treba da sadrži predmet kupovine, ponuđenu cijenu, puno ime ili naziv ponuđača sa adresom i kontakt telefonom. Uz ponudu potrebno je dostaviti kopiju registracije za pravne osobe odnosno ličnu kartu za fizičko lice. Dostavljene ponude važe 15 dana od posljednjeg dana određenog za prihvatanje ponuda.

IV. Način plaćanja
Nakon što se dobije obavijest o prihvatanju ponude kupac je obavezan u roku od 10 dana potpisati kupoprodajni ugovor, a u roku od 10 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora platiti kupoprodajnu cijenu. Ukoliko to kupac ne učini, smatrat će se da je odustao od kupovine.

V. Rok za dostavljanje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 05.10.2017. godine bez obzira na način dostavljanja. Ponude slati u zatvorenoj koverti na adresu Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina, ul. Obala Kulina bana br. 9A, Sarajevo, Direkcija upravljanja spornim potraživanjima za stanovništvo, sa naznakom “oglas o javnoj prodaji - NE OTVARAJ”.

VI. Banka zadržava pravo da odbije bilo koju ponudu ili sve ponude bez daljih obrazloženja.

VII. Nekretnina se prodaje u viđenom stanju i može se pogledati u dogovoru sa zaposlenicima Banke.

VIII. Sve troškove prenosa vlasništva snosi kupac.

IX. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 033 497 811; 033 497 852, a fotografije možete pogledati u nastavku.


 

Ваш браузер устарел! Сайт будет работать неправильно. что бы исправить проблему нажмите здесь

×

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×