Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Kvadrat plus kredit – stambeni kredit bez hipoteke


Kvadrat plus krediti donose Vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:

 • stambeni kredit bez hipoteke
 • fiksna kamatna stopa
 • iznos kredita do 50.000 KM
 • rok otplate kredita do 10 godina
 • kredit sa policom osiguranja

Kvadrat plus sa NKS već od 4,10% (EKS 4,54%)*

Pregled rata stambenog kredita bez hipoteke:

Iznos KM

3 godine

5 godina

7 godina

10 godina

10.000

295,68

184,62 140,40 105,09

20.000

591,37 369,23 280,80 210,18

30.000

887,05 553,85 421,20 315,27

40.000

1.182,74 738,47 561,60 420,36

50.000

1.478,42 923,08 702,01 525,45

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit bez hipoteke izračunata je na maksimalan iznos 50.000 KM i rok otplate 60 mjeseci za klijente Banke, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za obradu, vođenje kredita i tekućeg računa, naknada za CRK izvještaj, troškovi police osiguranja, troškovi mjenica i ovjere po­trebne dokumentacije za Klijenta Banke).

Kredit se odobrava sa fiksnom kamatnom stopom u valuti KM. 


Korisnik kredita

 • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena kredita

 • kupovina nekretnine, kupovina s adaptacijom i izgradnja stambenih prostora, kuća, apartmana, stanova za odmor i garaža
 • otplata stambenih kredita i ostalih kredita za koje se može utvrditi, odnosno dokumentirati da su iskorišteni za istu namjenu, a ranije su realizirani u istoj ili drugoj banci

Instrumenti osiguranja kredita

 • ovjerene isprave o zapljeni plate
 • 2 mjenice
 • polica osiguranja kredita
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)

 Preuzmite Informativni list za Kvadrat plus kredit


Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×