Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Stanogradnja


Stambeni krediti - Model stanogradnja Vam nudi sljedeće pogodnosti i mogućnosti:
 • iznos kredita do 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM
 • rok otplate do 30 godina
 • odobravanje kredita za kupovinu nekretnina stambenih prostora, kuća, apartmana, garaža i poslovnih prostora u fazi izgradnje
 • uplata naknade, depozita i drugih instrumenata osiguranja iz odobrenog kredita

Stambeni kredit sa NKS već od 3,40% (EKS FBiH i DB 3,82%, EKS za RS 3,97%)*

Pregled rata stambenog kredita:

Iznos KM

5 godina

10 godina

15 godina

20 godina

30 godina

30.000

544,41

302,31

223,41

188,18

153,79

50.000

907,35

503,85

372,35

313,63

256,32

100.000

1.814,70

1.007,71

744,71

627,26

512,64

150.000

2.722,05

1.511,56

1.117,06

940,90

768,97

200.000

3.629,40

2.015,41

1.489,42

1.254,53

1.025,29

250.000

4.536,75 2.519,26 1.861,77 1.568,16 1.281,61

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate 60 mjeseci, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, police osiguranja i procjene vrijednosti nekretnine. U RS i troškovi notara).

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom.
Kredit se odobrava sa i bez valutne klauzule u EUR.


 Preuzmite Informativni list za Stambeni kredit


Korisnik kredita

 • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Instrumenti osiguranja kredita

 • ovjerene isprave o zapljeni plate
 • 2 mjenice
 • hipoteka na nekretnini (omjer kredita i hipoteke već od 1:1)
 • polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke
 • procjena vrijednosti nekretnine koju obavlja sudski procjenitelj za nekretnine
 • prepis izvornika Ugovora o hipoteci, sačinjen od strane notara i ZK izvadak sa upisanim teretom u korist Banke
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)

 


Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×