Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Stambeni PLUS


Stambeni krediti – STAMBENI PLUS Vam nudi sljedeće pogodnosti i mogućnosti:

 • iznos kredita do 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM
 • rok otplate do 30 godina
 • zatvaranje stambenih kredita u Intesa Sanpaolo i/ili drugim bankama
 • uz Stambeni Plus kredit odobrava se nenamjenski/zamjenski kredit do 50.000 KM po cijeni stambenog kredita
 • bez naknade za obradu kredita

Korisnik kredita

 • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.
 • ukoliko je vlasnik nekretnine, na koju Banka stavlja založno pravo, u bračnoj zajednici, zahtjevu za kredit, osim propisane dokumentacije, mora priložiti i pisanu izjavu bračnog druga da je saglasan sa zasnivanjem založnog prava na predmetnoj nekretnini. Status bračnog/vanbračnog druga utvrđuje se na temelju izvatka iz matične knjige vjenčanih ne starijeg od 30 dana ili pismene izjave.

Namjena i iznosi kredita

 • prijevremena otplata ranije realiziranih stambenih kredita u istoj i/ili drugim bankama u visini do 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM
 • uz stambeni kredit odobrava se i nenamjenski/zamjenski kredit do 50.000 KM po cijeni stambenog kredita

Rok otplate kredita

 • rok otplate stambenog kredita do 30 godina
 • rok otplate nenamjenskog/zamjenskog kredita do 10 godina

Kamatna stopa

 • NKS već od 2,99% (EKS 3,24%)*

Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate 60 mjeseci, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, police osiguranja i procjene vrijednosti nekretnine te troškovi notara).

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom do 10 godina. Preko 10 godina otplate, kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom.

Kredit se odobrava u KM valuti i sa valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centralne Banke na dan korištenja kredita.

Instrumenti osiguranja kredita

 • ovjerene isprave o zapljeni računa po pristanku svih sudionika u kreditu
 • bjanko mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu
 • hipoteka na nekretninama čija procijenjena tržišna vrijednost mora biti najmanje u visini iznosa kredita (1:1)
 • polica osiguranja od osnovnih opasnosti za nekretninu na kojoj se zasniva hipoteka vinkulirana u korist Banke
 • procjena vrijednosti nekretnine koju obavlja sudski procjenitelj za nekretnine
 • prepis izvornika Ugovora o hipoteci, sačinjen od strane notara/javnog bilježnika i ZK izvadak sa upisanim teretom u korist Banke
 • mogućnost osiguranja kredita namjenskim depozitom
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)

 Preuzmite Informativni list za stambeni PLUS kredit (stambeni kredit)


Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×