PERFIDUCIA DOLAZI NA “SARAJEVO FILM FESTIVAL” SA DANISOM TANOVIĆEM

PERFIDUCIA DOLAZI NA “SARAJEVO FILM FESTIVAL” SA DANISOM TANOVIĆEM

Sarajevo,28.07.2011.- Kratki film “Prtljag” koji je režirao Danis Tanović, bosanskohercegovački dobitnik Oskara 2001. godine (za film Ničija zemlja), obogatio je perFiducia projekat sa prvom međunarodnom produkcijom koja, u filmskom žargonu, predstavlja pozitivnu i suštinsku pokretačku snagu zemalja koje se nalaze unutar domene poslovanja Intese Sanpaolo.

Kratki film, koji je će biti prikazan na Sarajevo Film Festivalu u subotu 30.07.2011.godine, kazuje “priču o povjerenju” koja je zasnovana na iskustvima u simboličnoj zemlji Bosni i Hercegovini. Objektiv  bosanskohercegovačkog režisera Danisa Tanovića otkriva priču o ljudima, prijateljima i neprijateljima, priču o ratu, smrti i očaju, kojeg je razvedrila nada i vjera u bolju budućnost. 

Nakon što je bio u inostranstvu dugi niz godina, Amir se vraća u Bosnu i Hercegovinu kako bi se pobrinuo za posmrtne ostatke svojih roditelja. Oni su ubijeni u ratu, ali njihova tijela još uvijek nisu pronađena. Amir odlučuje da posjeti i svoje rodno mjesto. Tamo, pored uništene kuće pronalazi i zaboravljenog prijatelja,  kao i osobe koje znaju o njemu više nego on sam. 

Ovaj film predstavlja planove Intesa Sanpaolo Grupe za širenje perFiducia projekta izvan granica Italije, te da na taj način postane obilježje kulturalne razmjene sa zemljama unutar okvira svog poslovanja tako što nudi obogaćujuće iskustvo.

Intesa Sanpaolo je uspostavila perFiducia 2009. godine kako bi ispričala skrivene priče Italije, kako pojedinačne tako i zajedničke, sa ciljem da svjedoči o optimizmu koji prožima rad, istraživanje i izume. 

Rana faza je uključivala tri velika autora kao što su Ermanno Olmi, Gabriele Salvatores i PaoloSorrentino, koji su zauzeli vodeću poziciju i koristili kratke filmove kako bi prikazali Italiju koja nikada ne gubi nadu u budućnost. U drugoj fazi, trojica svjetski poznatih filmskih režisera odabrali su tri mlada autora čiji je zadatak bio da osiguraju kontinuitet, tačnije to su bili Massimiliano Camaiti, Alessandro Celli i Pippo Mezzapesa. U njihovim pričama temeljni faktori za izgradnju povjerenja su dijalog, umjetnost slušanja i sposobnost uspostavljanja odnosa.

Finalna faza se razvila ove godine istražujući resurse koji su zasnovani na web-u. Nakon narativnog takmičenja koje je organizovano na web-site perFiducie, odabrane su tri priče. Još jednom je odabran tim od tri mlada režisera da bi prikazali na sceni i ispričali životnost i pozitivnu energiju koja čini samu dušu Italije.

INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo kotira na samom vrhu kada je riječ o  bankarskim grupama u Euro zoni u poslovnim oblastima poslovanja sa stanovništvom, pravnim licima i kapitalom. Osim dobro rasprostranjene mreže u Italiji, Intesa Sanpaolo provodi međunarodne aktivnosti koje su usmjerene na Centralno-Istočnu Evropu, Bliski istok i Južnu Afriku, gdje posluje u 13 zemalja putem svojih poslovnih banaka i banaka za poslovanje sa stanovništvom.   

Kroz svoju međunarodnu mrežu korporativnih filijala i predstavništva u 29 zemalja, Intesa Sanpaolo podržava prekogranične aktivnosti  pravnih lica i pozicionirala se kao glavni partner italijanskim firmama koje namjeravaju da se prošire na međunarodnom nivou, kao i inostranim korporacijama i finasijskim institucijama koje su zainteresovane za razvoj svog poslovanja u Italiji.

INTESA SANPAOLO BOSNA I HERCEGOVINA

Intesa Sanpaolo posluje u Bosni i Hercegovini putem Intesa Sanpaolo Banke BiH, jedne od vodećih banaka u državi, koja pruža usluge za 125 hiljada klijenata.

Kroz svoju mrežu filijala, bankomata i POS terminala, Intesa Sanpaolo Banka BiH pokriva čitavu teritoriju Bosne i Hercegovine (Federacija BiH, Republika Srpska i Brčko Distrikt), pozicionirajući se u najrazvijenijim i najnaseljenijim područjima.

Ovo je poslovna banka univerzalnog tipa, koja je licencirana za obavljanje svih vrsta bankarskih transakcija u domaćim i ino valutama. Područje usluga usmjereno je na poslovanje kako sa pravnim licima, tako i sa stanovništvom.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri