USKORO PLAĆANJE TELEFONSKIH RAČUNA BH TELECOMA PUTEM SMS PORUKE ZA KLIJENTE INTESA SANPAOLO BANKE

USKORO PLAĆANJE TELEFONSKIH RAČUNA BH TELECOMA PUTEM SMS PORUKE ZA KLIJENTE INTESA SANPAOLO BANKE

BH Telecom i Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH danas su potpisale Memorandum o razumijevanju kojim se definiše  saradnja ove dvije kompanije na uspostavi usluge mobilnog plaćanja telefonskih računa BH Telecoma putem SMS poruke za klijente Intesa Sanpaolo Banke.

Memorandum su potpisali generalni direktor BH Telecoma Nedžad Rešidbegović i direktor Intesa Sanpaolo Banke Almir Krkalić.

 “Današnje potpisivanje memorandum sa Intesa Sanpaolo Bankom predstavlja opredjeljenja BH Telecoma da prati trendove i zahtjeve tržišta te da svojim korisnicima prvi ponudi uslugu mobilnog plaćanja računa BH Telecoma putem SMS poruke. Pored činjenice da će usluga našim korisnicima omogućiti jednostavnije i brže plaćanje mjesečnih računa, ova usluga  predstavlja osnovu za dalji razvoj novih usluga elektronskog plaćanja “, izjavio je Nedžad Rešidbegović, generalni direktor BH Telecoma.

“Potpisivanjem ovog dokumenta na korak smo do same realizacije novog servisa koji će našim klijentima pojednostaviti plaćanje i ubrzati bankarske procese. Usluga će uskoro biti dostupna svim klijentima BH Telecoma i naše Banke. To je samo jedan od brojnih inovativnih projekata koje Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH  planira da sljedeće godine ponudi postojećim, ali i novim klijentima”, istakao je Almir Krkalić, direktor Intesa Sanpaolo Banke.   
Krkalić je u tom kontekstu istakao i značaj usvajanja odgovarajuće zakonske regulative za elektronski potpis što bi značajno olakšalo uvođenje savremenih oblika plaćanja i novih bankarskih usluga u Bosni i Hercegovini.

Korištenje usluge će biti besplatno za sve korisnike BH Telecoma.

„Korisnici neće plaćati proviziju po transakcijama banci, niti  mjesečnu naknadu za korištenje usluge, a dovoljno će biti da imaju tekući račun u Intesa Sanpaolo Banci i  potreban iznos novac za plaćanje računa”, kazao je Amir Termiz, direktor Sektora poslova sa stanovništvom Intesa Sanpaolo Banke. 
Pripreme za uvođenje ove usluge su već započele i ista bi trebala biti dostupna korisnicima početkom  2013. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri