POSLOVNICA CIGLANE U NOVOM PROSTORU NA ISTOJ ADRESI

POSLOVNICA CIGLANE U NOVOM PROSTORU NA ISTOJ ADRESI

Poslovnica Ciglane(Filijala Sarajevo) od 01.04.2013godine posluje u novom prostoru, prilagođenom potrebama klijenata, ali je ostala na istoj adresi Merhemića trg 1.Radno vrijeme poslovnice sa klijentima nije promijenjeno: od ponedjeljka do petka u terminu od9:00-17:00 sati, a subotom od 9:00-13:00 sati.

U Poslovnici Ciglane se obavljaju usluge platnog prometa sa pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu, kreditiranje pravnih i fizičkih lica, depozitni i  drugi bankarski poslovi.