BESPLATNO PLAĆANJE RAČUNA BH TELECOMA PUTEM SMS PORUKE

BESPLATNO PLAĆANJE RAČUNA BH TELECOMA PUTEM SMS PORUKE

Sarajevo, 9.10.2013. –  Svi BH Mobile korisnici koji imaju otvoren tekući račun u Intesa Sanpaolo Banci moći će od 10. 10.2013. godine BESPLATNO vršiti plaćanje računa BH Telecoma putem SMS poruke.

Usluga mobilnog plaćanja računa BH Telecoma će omogućiti korisnicima jednostavno, brzo i sigurno plaćanje računa putem mobilnog telefona, pri čemu će se teretiti njihov tekući bankovni račun.

Korištenje usluge je potpuno besplatno, bez troškova slanja SMS poruke, kao i bez provizije po transakciji i mjesečne naknade, što im omogućava BH Telecom.

Uslugu će moći koristiti svi postpaid i prepaid korisnici mobilne mreže BH Telecoma, a moći će plaćati jedan ili više svojih (BH Telecom) računa, ili BH Telecom račune drugog korisnika, uz njegovu saglasnost.

“Intesa Sanpaolo Banka BiH je na ovaj način, unaprijedila svoje poslovanje otvaranjem dodatnog kanala komunikacije sa klijentima, pored već postojećeg šalterskog poslovanja, internet i mobilnog bankarstva. Ovo je jedan od brojnih inovativnih projekata koje Banka planira da ponudi postojećim, ali i novim klijentima” izjavio je Amir Termiz, direktor Sektora poslova sa stanovništvom Intesa Sanpaolo Banke BiH povodom uspostave ove usluge.