INTESA SANPAOLO BANKA BIH POTPISALA UGOVOR SA EVROPSKOM INVESTICIONOM BANKOM

INTESA SANPAOLO BANKA BIH POTPISALA UGOVOR SA EVROPSKOM INVESTICIONOM BANKOM

Intesa Sanpaolo Banka BiH i Evropska investiciona banka ( EIB ) potpisali su ugovor o novoj kreditnoj liniji u iznosu od 40 miliona eura za finansiranje malih i srednjih poduzeća (SME ) u Bosni i Hercegovini .

“Sretni smo što možemo nastaviti uspješnu i dugotrajnu poslovnu suradnju s EIB-om . Kreditna linija obezbjeđuje finansiranje malih i srednjih poduzeća za najmanje 70 % od iznosa u skladu sa ovim ugovorom. Krediti će se koristiti za finansiranje malih i srednjih infrastrukturnih projekata koje podupiru lokalne vlasti i industrijskih ulaganja na području i2i , energetike, infrastrukture , zaštite okoliša , zdravstva i obrazovanja te usluge ” , rekao je Almir Krkalić, direktor Intesa Sanpaolo Banke.

Evropska investiciona banka ( EIB ) je finansijska institucija Evropske unije (EU), koja odobrava dugoročna finansijska sredstva, a u vlasništvu je država članica . EIB omogućava dugoročna sredstva za efektivne investicije za ostvarivanje ciljeva politike Evropske unije. Jaka kreditna sposobnost EIB ogleda se u iznimno kvalitetnoj aktivi, jakoj kapitalnoj osnovi, snažnoj likvidnosti, podršci dioničara, konzervativnom upravljanju rizicima i kvalitetnoj strategiji finansiranja.

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH je članica Intesa Sanpaolo Grupe od 2005.godine, i jedna je od pet najvećih banaka u BiH. Banka pruža usluge za građane i pravne osobe i djeluje na cijelom teritoriju BiH .

Intesa Sanpaolo je jedna od vodećih evropskih bankarskih grupacija i prisutna je u više od 40 zemalja širom svijeta. U 12 zemalja u srednjoj i istočnoj Evropi i Mediteranskom bazenu posluje preko svojih banaka kćerki kroz više od 1.400 agencija i ima 8,4 milijuna klijenata.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri