Intesa Sanpaolo Banka BiH uručila donaciju pedijatriji Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli

Intesa Sanpaolo Banka BiH uručila donaciju pedijatriji Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli

Tuzla, 9.09.2016. – Predstavnici Intesa Sanpaolo Banke BiH uručili su danas pedijatrijskom odjelu Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli medicinsku opremu, koja je nabavljena iz sredstava prikupljenih u humanitarnoj kampanji „Inspirisani srcem“. Ove godine od 15. 06. do 15.08. za svaku obavljenu transakciju Visa Inspire karticom, bez obzira na iznos i bez naplate dodatne naknade korisnicima kartica, Banka je donirala 0,10 KM i iz tih sredstava nabavljena je medicinska i druga oprema za pedijatrijske odjele bolnica u BiH, među kojima je i bolnica u Tuzli. Humanitarnu kampanju „Inspirisani srcem“ inicijalno je 2013. godine pokrenula Intesa Sanpaolo Banka, da bi joj se naredne godine pridružila kompanija Visa. 

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri