Konačno kamatna stopa od 3,00%

Konačno kamatna stopa od 3,00%

Značajno povoljniji krediti Intesa Sanpaolo Banke


Intesa Sanpaolo Banka snizila je kamatne stope na sve vrste kredita na najniži nivo do sada. Kamatne stope na kredite kreću se od 3,00% (EKS 4,65%) i predstavljaju trenutno najnižu kamatnu stopu na tržištu.

„Intesa Sanpaolo Banka je ovog proljeća građanima pružila do sada najpovoljnije cijene kredita, bez obzira da li se radi o nenamjenskim, zamjenskim ili stambenim kreditima“, ističe izvršni direktor Intesa Sanpaolo Banke Amir Termiz.

Iz ponude izdvajamo zamjenski kredit, koji se odobrava do iznosa od 60.000 KM,  rokom otplate  do 10 godina i cijenom od 3,00% (EKS 4,65%). Zamjenskim kreditom klijent može refinancirati svoje postojeće obaveze u jedinstvenu mjesečnu ratu i pored toga dio gotovine iskoristiti po vlastitim željama. Kredit se može ugovoriti sa fiksnom ili promjenjivom kamatnom stopom, a klijent ima mogućnost odabira koju vrstu police osiguranja želi da iskoristi.

Za rješavanje stambenog pitanja, Intesa Sanpaolo Banka klijentima nudi i različite modele kredita u zavisnosti od potreba i mogućnosti klijenata. Stambeni krediti se odobravaju sa kamatnom stopom od 3,40% (EKS FBiH i DB 3,82%, EKS za RS 3,97%), iznosom do 300.000 KM i rokom otplate 30 godina


PREGLED RATA ZAMJENSKOG KREDITA

IZNOS KM3 GODINE5 GODINA8 GODINA10 GODINA
10.000301,51190,55129,96109,52
20.000603,02381,10259,92219,04
30.000904,52571,65389,88328,56
40.0001.206,03762,20519,83438,08
50.0001.507,54952,75649,79547,60
60.0001.809,051.143,30779,75657,12

PREGLED RATA STAMBENOG KREDITA

IZNOS KM5 GODINA10 GODINA15 GODINA20 GODINA30 GODINA
30.000544,41302,31223,41188,18153,79
50.000907,35503,85372,35313,63256,32
100.0001.814,701.007,71744,71627,26512,64
150.0002.722,051.511,561.117,06940,90768,97
200.0003.629,402.015,411.489,421.254,531.025,29
250.0004.536,752.519,261.861,771.568,161.281,61

* Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na maksimalan iznos, rok otplate kredita 60 mjeseci za stambeni, a 12 mjeseci za zamjenski kredit, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za obradu, vođenje kredita i tekućeg računa, naknada za CRK izvještaj, troškove police osiguranja, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije i procjene vrijednosti nekretnine, te za RS dodatno troškovi notara)