Ponuda za preuzimanje društva Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

Ponuda za preuzimanje društva Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

U skladu sa članom 27. stav (3) Zakona o preuzimanju dioničkih društava, objavljujemo Ponudu za preuzimanje društva Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina.
 

 Preuzmite ponudu
 

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina