Intesa Sanpaolo Banka otvorila izdvojeni kreditni šalter u Banovićima

Intesa Sanpaolo Banka otvorila izdvojeni kreditni šalter u Banovićima

SARAJEVO, 27.12.2018. – Intesa Sanpaolo Banka BiH otvorila je u Banovićima, na adresi Alije Izetbegovića 50, izdvojeni kreditni šalter Poslovnice Živinice i time se približila svojim klijentima i na ovom području.

„Proširenjem poslovne mreže na području tuzlanske regije nastojimo da usluge Banke budu što dostupnije kako sadašnjim, tako i potencijalnim klijentima. U svom poslovanju Intesa Sanpaolo Banka prati savremene trendove u bankarstvu koji se oslanjaju na nove tehnologije kao i nove modele poslovanja u poslovnoj mreži. Ovo je pilot projekat otvaranja šaltera na kojem će se pružati sve bankarske usluge osim gotovinskih transakcija, koje su klijentima omogućene isključivo putem elektronskih kanala i ATM uređaja. Građani i pravna lica na izdvojenom šalteru mogu da postanu korisnici tekućeg računa, kredita, platnih kartica, kao i ostalih usluga koje pruža Intesa Sanpaolo Banka. Na šalteru neće biti moguće obavljati gotovinske transakcije. “, rekao je Amir Termiz, Član Uprave Intesa Sanpaolo Banke.

Povodom početka rada Intesa Sanpaolo Banka je podržala aktivnosti JU “Dječije obdanište” Banovići,  donacijom finansijskih sredstava za nabavku potrebne opreme.

Radno vrijeme šaltera je od 9.00-17.00 osim subote i nedjelje, a  više informacija o uslugama klijenti mogu dobiti pozivom na besplatan info telefon 0800 203 07.