Obavijest za klijente Intesa Sanpaolo Banke

Obavijest za klijente Intesa Sanpaolo Banke

Kartice Intesa Sanpaolo Banke (Visa Inspire kartice i Mastecard kartice) smatraju se sredstvom raspolaganja računima i koriste se za podizanje gotovine na bankomatima, plaćanja u trgovinama ali i prilikom obavljanja transakcija u poslovnicama. Pored identifikacije klijenta putem lične karte, u poslovnicama Banke potrebna je i identifikacija putem debitne ili kreditne kartice koju je Banka izdala za raspolaganje po računima. U cilju zaštite Vaših podataka i računa sa kojima raspolažete ovim putem Vas pozivamo da za transakcije koje izvršavate u poslovnicama Banke koristite i Vaše bankovne kartice. Korištenjem bankovnih kartica na šalterima Banke vrijeme provedeno u Banci traje kraće, transakciju ćete obaviti brže, a Banka na taj način sprovodi posebne mjere zaštite Vaših računa. Ukoliko ne posjedujete karticu po tekućem računu ili ste istu izgubili, obratite se najbližoj poslovnici Banke radi izdavanja nove.