Javni poziv za poslovnu saradnju za odabir marketinške agencije za saradnju na razvoju strategija oglašavanja Banke i zakupa medija u 2020. godini – Javni Tender

Javni poziv za poslovnu saradnju za odabir marketinške agencije za saradnju na razvoju strategija oglašavanja Banke i zakupa medija u 2020. godini – Javni Tender

Predmet javnog poziva – Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH (u daljem tekstu ISP BiH), poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa ISP BiH za „Odabir marketinške agencije za saradnju na razvoju strategija oglašavanja Banke i zakupa medija 2020. godini – Javni Tender.’’

Za više informacija, kao i detaljnu specifikaciju, molim da se obratite Odjelu nabavke ISP Banke BiH,
na e-mail: nabavka@intesasanpaolobanka.ba do 26.02.2020. godine do 15:00 sati što je i krajnji rok za dostavu ponuda.