JAVNI POZIV za poslovnu  saradnju za vođenje socijalnih mreža u 2020. godini za potrebe Intesa Sanpaolo Banke BiH

JAVNI POZIV za poslovnu saradnju za vođenje socijalnih mreža u 2020. godini za potrebe Intesa Sanpaolo Banke BiH

Predmet javnog poziva – Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH (u daljem tekstu ISP Banka BiH), poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju za vođenje socijalnih mreža za potrebe
ISP Banke BiH u 2020. godini – Javni tender.

Za više informacija, kao i detaljnu specifikaciju, molim da se obratite Odjelu nabavke ISP Banke BiH, na e-mail: nabavka@intesasanpaolobanka.ba do 19.02.2020. godine do 15:00 sati što je i krajnji rok za dostavu ponuda.