Obavještenje za klijente fizička lica vezano za odobrenje privremenih mjera za olakšavanje otplate obaveza prema Banci uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja “COVID 19”

Obavještenje za klijente fizička lica vezano za odobrenje privremenih mjera za olakšavanje otplate obaveza prema Banci uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja “COVID 19”

U skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH  i Agencije za bankarstvo RS o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID – 19“, i u želji da i u ovim vanrednim okolnostima pomogne svojim klijentima, Intesa Sanpaolo Banka omogućava fizičkim licima odobrenje privremenih mjera u otplati kreditnih obaveza.

Pozivamo sve klijente Intesa Sanpaolo Banke, korisnike kreditnih proizvoda, kojima je radni status prekinut, kao i kojima su prihodi u značajnoj mjeri umanjeni te zbog toga ne mogu nastaviti redovnu otplatu kreditnih obaveza, da nas kontaktiraju.  Djelovat ćemo u skladu sa propisanim privremenim mjerama koje olakšavaju otplatu kreditnih obaveza i nastojati iznaći najbolje rješenje.

Privremene mjere podrazumijevaju odobrenje olakšica u otplati kreditnih obaveza za kredite, kreditne kartice i dodatno prekoračenje po tekućem računu, kao i omogućavanje korištenja odobrenog redovnog prekoračenja po tekućem računu.

Odobrenje privremenih mjera/olakšica u otplati kreditnih obaveza za kredite, kreditne kartice i dodatno prekoračenje po tekućem računu, razmatrat će se pojedinačno prema zahtjevu klijenta  koji  se može podnijeti online na linku: https://intesasanpaolobanka.ba/privremene-mjere/

Odobrenje privremenih mjera/omogućavanje korištenja odobrenog redovnog prekoračenja po tekućem računu do 31.12.2021. godine, razmatrat će se pojedinačno prema zahtjevu klijenta  koji  se može podnijeti u poslovnici Banke.

Molimo Vas da imate u vidu da će Banka razmotriti Vaš zahtjev u skladu sa privremenim mjerama definisanim u skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH  i Agencije za bankarstvo RS o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskim posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID – 19“, te vas kontaktirati u slučaju potrebe.  

Za više informacija kontaktirajte nas putem besplatnog info telefona 080 020 307 ili putem e-maila: info@intesasanpaolobanka.ba.

Najčešće postavljana pitanja i odgovori:

 1. Koje su vrste olakšica moguće?

U skladu sa Odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo, Banka će primjenjivati više vrsta olakšica za otplatu kreditnih obaveza za klijente pogođene pandemijom virusa COVID – 19.

Kod fizičkih osoba to su:

 • Odgoda u otplati obaveza po kreditima koje klijent koristi
 • Odgoda u otplati po kreditnim karticama koje klijent koristi
 • Odgoda u otplati obavze po dodatnom limitu (plaćanje na rate) *odgoda se radi za sve obaveze koje su nastale do momenta podnošenja zahtjeva za moratorij – sva korištenja nakon podnošenja zahtjeva za moratorij/privremenu mjeru neće biti obuhvaćena odgodom i imat će redovna dospijeća obaveza.
 • Koji su osnovni uslovi za dobijanje olakšica?

1.    Da je Vaša platežna sposobnost smanjena, odnosno izmirenje budućih kreditnih obaveza nemoguće uslijed nastupa pandemije COVID-19.

2.     Da na dan podnošenja zahtjeva za moratorij/privremenu mjeru niste kasnili sa otplatom duže od 90 dana.

 • Tko može aplicirati za olakšice?

Kod fizičkih lica su to na primjer:

 • Privremeno smanjenje plate od strane poslodavca
 • Privremeno otkazivanje plate od strane poslodavca,
 • Gubitak prihoda – obrtnik,
 • Gubitak posla,
 • Gubitak drugih prihoda (na primjer: prihod od najma, manji prihodi u domaćinstvu).
 • Potrebna dokumentacija uz zahtjev za olakšice:

Zahtjev za olakšice možete uputiti elektronski – putem online obrasca na ovoj web stranici.

Uz zahtjev je potrebno priložiti dokumentaciju koja dokazuje na koji način je Vaša platežna/kreditna sposobnost pogoršana uslijed nastupa pandemije COVID -19.

Kod fizičkih lica su dokaz dokumenta koja datiraju od/nakon 01.03.2020. godine, odnosno dokaz da je takvo stanje i neposredno prije podnošenja zahtjeva za  privremenu mjeru, na primjer

 • potvrda sa evidencije nezaposlenih (biro)
 • potvrda o sporazumnom prekidu radnog odnosa
 • dvije platne liste iz kojih se može vidjeti smanjenje uzrokovano krizom
 • potvrda poslodavca da su smanjena primanja
 • potvrda suda o obustavi ročišta (za advokate)
 • potvrda da klijent radi u djelatnostima kojima je zabranjen rad (npr.frizer)
 • sve druge vrste potvrda i dokaza kojim se može dokazati povezanost nastalih poteškoća u otplati sa krizom COVID 19. 

U želji da smanjimo rizike kretanja i dolazaka u poslovnice,  banka ćekao dokaze uz zahtjev prihvatati elektronsku formu/skenove, neovjerene fotokopije i slične alternative ličnom dostavljanju, uz obavezu da klijent dostavi originalnu dokumentaciju kada dođe u poslovnicu Banke da potpiše ponudu za moratorij/ugovorenu privjemenu mjeru .

 • Da li se tokom odgode otplate naplaćuju dodatne naknade i zatezne kamate?

Tokom trajanja odgode otplate, banka ne obračunava zateznu kamatu niti će naplatiti dodatne naknade za proces obrade. 

 • Da li se može povećati kamatna stopa na kredit i kako se vrši otplata po isteku otplate odgode?

Ne, nakon isteka roka moratorija, nastavljate otplaćivati Vaš kredit po istoj kamatnoj stopi koja je bila ugovorena ranije.

U toku odgode otplate zaustavlja se obračun dospijeća glavnice, a redovna kamata se nastavlja obračunavati, ali ne dospijeva. Nakon isteka odgode otplate sva glavnica i obračunata kamata dospijevaju, te ih nastavljate otplaćivati shodno ugovorenom modalitetu, a raspoređeno kroz novi otplatni plan kojeg ćete dobiti. 

 • Kako izgleda proces odobravanja olakšice?

Nakon što podnesete elektronski zahtjev, te dostavite eventualno dodatno potrebne dokaze i dokumentaciju, Banka će poduzeti analizu te Vam ponuditi primjeren modalitet olakšice. Nakon Vašeg pismenog prihvata (elektronskim kanalima), ista se može realizirati u vrlo brzom roku.

Proces se može voditi elektronskim putem gdje god to bude moguće, a dokumente u originalnoj formi klijent je obavezan dostaviti Banci kada dođe u poslovnicu Banke da potpiše ponudu za moratorij/privremenu mjeru.