Obavještenje za klijente fizička lica vezano za odobrenje privremenih mjera za olakšavanje otplate obaveza prema Banci uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja “COVID 19”

Obavještenje za klijente fizička lica vezano za odobrenje privremenih mjera za olakšavanje otplate obaveza prema Banci uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja “COVID 19”

U skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH  i Agencije za bankarstvo RS o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID – 19“, i u želji da i u ovim vanrednim okolnostima pomogne svojim klijentima, Intesa Sanpaolo Banka omogućava fizičkim licima odobrenje privremenih mjera u otplati kreditnih obaveza.

Pozivamo sve klijente Intesa Sanpaolo Banke, korisnike kreditnih proizvoda, kojima je radni status prekinut, kao i kojima su prihodi u značajnoj mjeri umanjeni te zbog toga ne mogu nastaviti redovnu otplatu kreditnih obaveza, da nas kontaktiraju.  Djelovat ćemo u skladu sa propisanim privremenim mjerama koje olakšavaju otplatu kreditnih obaveza i nastojati iznaći najbolje rješenje.

Privremene mjere podrazumijevaju odobrenje olakšica u otplati kreditnih obaveza za kredite,  kreditne kartice i dodatno prekoračenje po tekućem računu. Za klijente kod kojih prekoračenja po tekućem računu  dospijevaju u periodu od 01.04. do 01.07.2020. godine omogućit će se daljnje korištenje.

Odobrenje privremenih mjera, razmatrat će se pojedinačno prema zahtjevu klijenta  koji  se može podnijeti online na linku: https://intesasanpaolobanka.ba/privremene-mjere/

Molimo Vas da imate u vidu da će Banka razmotriti Vaš zahtjev u skladu sa privremenim mjerama definisanim u skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH  i Agencije za bankarstvo RS o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskim posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID – 19“, te vas kontaktirati u slučaju potrebe.  

Za više informacija kontaktirajte nas putem besplatnog info telefona 080 020 307 ili putem e-maila: info@intesasanpaolobanka.ba.

Najčešće postavljana pitanja i odgovori:

Koje su vrste olakšica moguće?

U skladu sa Odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo, Banka će primjenjivati više vrsta olakšica za otplatu kreditnih obaveza za klijente pogođene pandemijom virusa COVID – 19.

U prvom redu do ukidanja proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine banka klijentima nudi mogućnost odobrenja privremenog moratorija pri čemu će otplata kredita biti odgođena za 3 mjeseca, uz mogućnost produženja za dodatna 3 mjeseca.

Banka će na osnovu dodatne analize mogućnosti klijenata, nakon isteka privremenog moratorija, odrediti primjeren modalitet sa ciljem olakšanja servisiranja kreditnih obaveza, a taj modalitet može biti i kombinacija više olakšica. 

Koji su osnovni uslovi za dobijanje olakšica?

1.    Da je Vaša platežna sposobnost smanjena, odnosno izmirenje budućih kreditnih obaveza nemoguće uslijed nastupa pandemije COVID-19.

2.     Da na dan 29.02.2020. niste kasnili sa otplatom duže od 90 dana (sva duža kašnjenja znače da problemi nisu uzrokovani pandemijom koronavirusa – na njih se ne mogu primijeniti mjere koje su Agencije za bankarstvo propisale isključivo za uslove krize COVID -19, nego standardne procedure restrukturiranja izloženosti). 

Tko može aplicirati za olakšice?

Kod fizičkih lica su to na primjer:

 • Privremeno smanjenje plate od strane poslodavca;
 • Privremeno otkazivanje plate od strane poslodavca;
 • Gubitak prihoda – obrtnik;
 • Gubitak posla;
 • Gubitak drugih prihoda (na primjer: prihod od najma, manji prihodi u domaćinstvu).

Potrebna dokumentacija uz zahtjev za olakšice:

Zahtjev za olakšice možete uputiti elektronski – putem online obrasca na ovoj web stranici.

Uz zahtjev je potrebno priložiti dokumentaciju koja dokazuje na koji način je Vaša platežna/kreditna sposobnost pogoršana uslijed nastupa pandemije COVID -19.

Kod fizičkih lica su dokaz dokumenta koja datiraju od/nakon 01.03.2020. godine, na primjer:

 • Potvrda sa evidencije nezaposlenih (biro);
 • Potvrda o sporazumnom prekidu radnog odnosa;
 • Dvije platne liste iz kojih se može vidjeti smanjenje uzrokovano krizom;
 • Potvrda poslodavca da su smanjena primanja;
 • Potvrda suda o obustavi ročišta (za advokate);
 • Potvrda da klijent radi u djelatnostima kojima je zabranjen rad (npr. frizer);
 • Sve druge vrste potvrda i dokaza kojim se može dokazati povezanost nastalih poteškoća u otplati sa krizom COVID 19. 

U želji da smanjimo rizike kretanja i dolazaka u poslovnice, te cijeneći da pribavljanje originalnih ili ovjeravanje dokumenata može biti otežano u ovim okolnostima, banka može, gdje to ocijeni opravdanim,  kao dokaze privremeno prihvatati elektronsku formu/skenove, neovjerene fotokopije i slične alternative ličnom dostavljanju, uz obavezu da klijent naknadno dostavi originalnu dokumentaciju u dogovorenom roku nakon prestanka proglašenja mjere prirodne i druge nesreće na teritoriji BiH.

Da li se tokom odgode otplate naplaćuju dodatne naknade i zatezne kamate?

Tokom trajanja odgode otplate, banka ne obračunava zateznu kamatu niti će naplatiti dodatne naknade za proces obrade. 

Da li se može povećati kamatna stopa na kredit i kako se vrši otplata po isteku otplate odgode?

Ne, nakon isteka roka moratorija, nastavljate otplaćivati Vaš kredit po istoj kamatnoj stopi koja je bila ugovorena ranije.

U toku odgode otplate zaustavlja se obračun dospijeća glavnice, a redovna kamata se nastavlja obračunavati, ali ne dospijeva. Nakon isteka odgode otplate sva glavnica i obračunata kamata dospijevaju, te ih nastavljate otplaćivati shodno ugovorenom modalitetu, a raspoređeno kroz novi otplatni plan kojeg ćete dobiti. 

Kako izgleda proces odobravanja olakšice?

Nakon što podnesete elektronski zahtjev, te dostavite eventualno dodatno potrebne dokaze i dokumentaciju, Banka će poduzeti analizu te Vam ponuditi primjeren modalitet olakšice. Nakon Vašeg pismenog prihvata (elektronskim kanalima), ista se može realizirati u vrlo brzom roku.

Proces se može voditi elektronskim putem gdje god to bude moguće, a dokumente u originalnoj formi klijent je obavezan dostaviti Banci u naknadno dogovorenom terminu.