Obavještenje za klijente fizička lica vezano za odobrenje privremenih mjera za olakšavanje otplate obaveza prema Banci uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja “COVID 19”

Obavještenje za klijente fizička lica vezano za odobrenje privremenih mjera za olakšavanje otplate obaveza prema Banci uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja “COVID 19”

U skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH  i Agencije za bankarstvo RS o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID – 19“,  Intesa Sanpaolo Banka omogućava fizičkim licima odobrenje posebnih mjera u otplati kreditnih obaveza.

Pozivamo sve klijente Intesa Sanpaolo Banke, korisnike kreditnih proizvoda, kojima je radni status prekinut, kao i kojima su prihodi u značajnoj mjeri umanjeni te zbog toga ne mogu nastaviti redovnu otplatu kreditnih obaveza, da nas kontaktiraju.  Djelovat ćemo u skladu sa propisanim posebnim mjerama koje olakšavaju otplatu kreditnih obaveza i nastojati iznaći najbolje rješenje.

Zahtjev za posebne mjere mogu podnijeti i klijenti koji već koriste posebnu ili privremenu mjeru koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID – 19“.

Posebne mjere podrazumijevaju odobrenje olakšica u otplati kreditnih obaveza za kredite i dodatno prekoračenje po tekućem računu. Za klijente kod kojih prekoračenja po tekućem računu  dospijevaju u periodu od 01.10. do 31.12.2020. godine omogućit će se daljnje korištenje.

Odobrenje posebnih mjera, razmatrat će se pojedinačno prema zahtjevu klijenta  koji  se može podnijeti online na linku: https://intesasanpaolobanka.ba/privremene-mjere/

Molimo Vas da imate u vidu da će Banka razmotriti Vaš zahtjev u skladu sa posebnim mjerama definisanim u skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH  i Agencije za bankarstvo RS o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskim posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID – 19“, te vas kontaktirati u slučaju potrebe.  

Za više informacija kontaktirajte nas putem besplatnog info telefona 080 020 307 ili putem e-maila: info@intesasanpaolobanka.ba.

Najčešće postavljana pitanja i odgovori:

 1. Koje su vrste olakšica moguće?

U skladu sa Odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo, Banka će na teritoriji Bosne i Hercegovine klijentima nudi mogućnost odobrenja privremenog moratorija pri čemu će otplata kredita biti odgođena za 3 mjeseci,  

 • Koji su osnovni uslovi za dobijanje olakšica?

1.    Da je Vaša platežna sposobnost smanjena, odnosno izmirenje budućih kreditnih obaveza nemoguće uslijed nastupa pandemije COVID-19.

2.     Da na dan podnošenja zahtjeva za posebne mjere, niste kasnili sa otplatom duže od 90 dana

 • Tko može aplicirati za olakšice?

Kod fizičkih lica su to na primjer:

 • Privremeno smanjenje plate od strane poslodavca
 • Privremeno otkazivanje plate od strane poslodavca,
 • Gubitak prihoda – obrtnik,
 • Gubitak posla,
 • Gubitak drugih prihoda (na primjer: prihod od najma, manji prihodi u domaćinstvu).
 • Potrebna dokumentacija uz zahtjev za posebne mjere:

Zahtjev za posebne mjere možete uputiti elektronski – putem online obrasca na ovoj web stranici.

Uz zahtjev je potrebno priložiti dokumentaciju koja dokazuje na koji način je Vaša platežna/kreditna sposobnost pogoršana uslijed nastupa pandemije COVID -19.

Kod fizičkih lica su dokaz dokumenta koja datiraju od/nakon 01.03.2020. godine, na primjer:

 • potvrda sa evidencije nezaposlenih (biro)
 • potvrda o sporazumnom prekidu radnog odnosa
 • dvije platne liste iz kojih se može vidjeti smanjenje uzrokovano krizom
 • potvrda poslodavca da su smanjena primanja
 • sve druge vrste potvrda i dokaza kojim se može dokazati povezanost nastalih poteškoća u otplati sa krizom COVID 19. 

Sva navedena dokumentacija mora biti originalna. Uz zahtjev na web-u se dostavlja skenirana originalna dokumentacija a prilikom potpisivanja ponude u poslovnici Banke klijent je u obavezi dostaviti original dokumentaciju.

 • Da li se tokom odgode otplate naplaćuju dodatne naknade i zatezne kamate?

Tokom trajanja odgode otplate, banka ne obračunava zateznu kamatu niti će naplatiti dodatne naknade za proces obrade. 

 • Da li se može povećati kamatna stopa na kredit i kako se vrši otplata po isteku otplate odgode?

Ne, nakon isteka roka moratorija, nastavljate otplaćivati Vaš kredit po istoj kamatnoj stopi koja je bila ugovorena ranije.

U toku odgode otplate zaustavlja se obračun dospijeća glavnice, a redovna kamata se nastavlja obračunavati, ali ne dospijeva. Nakon isteka odgode otplate sva glavnica i obračunata kamata dospijevaju, te ih nastavljate otplaćivati shodno ugovorenom modalitetu, a raspoređeno kroz novi otplatni plan kojeg ćete dobiti. 

 • Kako izgleda proces odobravanja olakšice?

Nakon što podnesete elektronski zahtjev, te dostavite eventualno dodatno potrebne dokaze i dokumentaciju, Banka će poduzeti analizu te Vam ponuditi primjeren modalitet olakšice. Nakon Vašeg pismenog prihvata (elektronskim kanalima), ista se može realizirati u vrlo brzom roku.

Proces se može voditi elektronskim putem gdje god to bude moguće, a dokumente u originalnoj formi klijent je obavezan dostaviti Banci prilikom potpisivanja ponude u poslovnici Banke.