Obavještenje za klijente penzionere u Federaciji BiH

Obavještenje za klijente penzionere u Federaciji BiH

Dragi penzioneri,

vezano za predstojeću isplatu penzija želimo da vas informišemo o načinu podizanja penzije.

U skladu sa odlukama nadležnih institucija poslovnice Intesa Sanpaolo Banke koje posluju na području Federacije BiH će od 06.04. do 10.04.2020. godine u periodu od 08:00 do 12:00 sati pružati usluge samo penzionerima, osobama starijim od 65 godina. Radno vrijeme poslovnica možete pogledati na linku.

Klijente koji ne spadaju u navedenu kategoriju molimo da svoje transakcije u navedenom periodu obavljaju poslije 12:00 sati. 

Također, obavještavamo vas da smo u skladu sa preporukama Federalne bankarske agencije, omogućili svim našim klijentima, penzionerima u Federaciji BiH da bez dolaska u poslovnicu podignu penziju, na način da za njih novac može podići drugo lice (punomoćnik). Potrebno je da osoba koju ovlastite da u vaše ime podigne penziju, pri dolasku na šalter priloži svoju i vašu ličnu kartu, kao i da ima Punomoć koju ste vi potpisali. 


Punomoć možete preuzeti sa linka.


Napominjemo da je punomoć jednokratna i potrebno ju je popuniti i dostaviti svaki put pri podizanju penzije. Punomoć ne mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Također, punomoć možete i sami ručno napisati, a u tom slučaju mora da sadržavati sljedeće vaše podatke: 

•      ime i prezime

•      JMBG

•      adresa stanovanja

•      broj lične karte

•      broj kontakt telefona

•      ime banke gdje imate otvoren račun

iznos koji želite da podignete kao i podatke lica kojem dajete punomoć:

•      ime i prezime

•      JMBG

•      adresa stanovanja

•      broj lične karte

•      broj kontakt telefona 

Neophodno je da na punomoći stoji vaš potpis i datum sačinjavanja punomoći.