Obavještenje za klijente penzionere u Republici Srpskoj

Obavještenje za klijente penzionere u Republici Srpskoj

Dragi penzioneri,

vezano za predstojeću isplatu penzija želimo da vas informišemo o načinu podizanja penzije.

U skladu sa odlukama nadležnih institucija poslovnice Intesa Sanpaolo Banke koje posluju na području Republike Srpske utorkom i petkom od 07:00 do 10:00 sati će pružati usluge samo penzionerima, osobama starijim od 65 godina. S stoga smo i radno vrijeme poslovnica prilagodili odlukama nadležnih službi.  Sve naše poslovnice bit će otvorene od 7:00 sati, a radno vrijeme poslovnica možete pogledati na linku.

Klijente koji ne spadaju u navedenu kategoriju molimo da svoje transakcije na navedene dane obavljaju poslije 10:00 sati.

Također, svim klijentima, starijim od 65 godina omogućili smo i bez dolaska u poslovnicu isplatu penzija, invalidnina i ostalih primanja , na način da za njih novac može podići drugo lice (punomoćnik).

Potrebno je da osoba koju ovlastite da u vaše ime podigne novčana sredstva, pri dolasku na šalter priloži svoju i vašu ličnu kartu, kao i da ima Punomoć koju ste vi potpisali. 

Punomoć možete preuzeti sa linka.

Napominjemo da je punomoć jednokratna i potrebno ju je popuniti i dostaviti svaki put pri podizanju novčanih sredstava. Punomoć ne mora biti ovjerena kod nadležnog organa.

Također, punomoć možete i sami ručno napisati, a u tom slučaju mora da sadržavati sljedeće vaše podatke: 

•      ime i prezime

•      JMBG

•      adresa stanovanja

•      broj lične karte

•      broj kontakt telefona

•      ime banke gdje imate otvoren račun

•      iznos koji želite da podignete

kao i podatke lica kojem dajete punomoć:

•      ime i prezime

•      JMBG

•      adresa stanovanja

•      broj lične karte

•      broj kontakt telefona

Neophodno je da na punomoći stoji vaš potpis i datum sačinjavanja punomoći.