Obavještenje za klijente pravna lica vezano za odobrenje privremenih mjera za olakšavanje otplate obaveza prema Banci uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja “COVID 19”

Obavještenje za klijente pravna lica vezano za odobrenje privremenih mjera za olakšavanje otplate obaveza prema Banci uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja “COVID 19”

U skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH  i Agencije za bankarstvo RS o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID – 19“,i u želji da i u ovim vanrednim okolnostima pomogne svojim klijentima, Intesa Sanpaolo Banka omogućava pravnim licima odobrenje privremenih mjera u otplati kreditnih obaveza.

Pozivamo sve klijente Intesa Sanpaolo Banke, korisnike kreditnih proizvoda, čija je kreditna sposobnost pogoršana, odnosno čiji su izvori za otplatu smanjeni i time onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirenje kreditnih obaveza prema banci, ukoliko je to posljedica negativnog uticaja izazvanog pandemijom virusnog oboljenja ‘COVID-19’  da nas kontaktiraju.  Djelovat ćemo u skladu sa propisanim privremenim mjerama koje olakšavaju otplatu kreditnih obaveza i nastojati iznaći najbolje rješenje.

Odobrenje privremenih mjera, razmatrat će se pojedinačno prema zahtjevu klijenta  koji  se može podnijeti nadležnom Relationship Manageru.

U prvom redu do ukidanja proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine banka klijentima nudi mogućnost odobrenja moratorija, odnosno grace perioda pri čemu će otplata kredita u principu biti odgođena za 3 mjeseca.

Banka će na osnovu dodatne analize mogućnosti klijenata, nakon isteka privremenog moratorija, odnosno grace perioda odrediti primjeren modalitet sa ciljem olakšanja servisiranja kreditnih obaveza, a taj modalitet može biti i kombinacija više olakšica.

U zahtjevu klijent navodi razloge za apliciranje korištenja privremene mjere koji moraju biti dokumentirani na odgovarajući način.

Kriteriji prilikom odobrenja predviđenih mjera koje Banka uzima u obzir su:

  • Poslovanje je prekinuto u cijelosti ili
  • Pad prihoda na mjesečnom nivou u iznosu i procentu dokumentiran kroz bruto bilans
  • Nemogućnost naplate potraživanja direktno vezano za COVID-19
  • Poslovanje je ugroženo zbog prekida isporuka od strane dobavljača
  • te ostali razlozi koji su mogli uticati na opravdanost zahtjeva sa jasnim i preciznim osvrtom

Prilikom određivanja adekvatne mjere za klijenta i donošenja Odluke kreditnog odbora, Banka će se pored utjecaja pandemije na poslovanje od stanja nesreće pa do datuma analize, voditi računa o strukturi kredita, njihovom dospijeću, definiranom primarnom izvoru naplate i njegovoj ugroženosti, te aktivnostima klijenta odnosno menadžmenta sa posebnim osvrtom na poziciju kapitala. Banka će mjere olakšice realizirati sa klijentom vodeći računa o važnosti vremenskog okvira. 

Molimo Vas da imate u vidu da će Banka razmotriti Vaš zahtjev u skladu sa privremenim mjerama definisanim u skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH  i Agencije za bankarstvo RS o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskim posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID – 19“, te vas kontaktirati u slučaju potrebe.  

Vaša Intesa Sanpaolo Banka