Analitičar – Odjel za procjenu kreditnog rizika u poslovanju sa pravnim licima (Underwriting)

Analitičar – Odjel za procjenu kreditnog rizika u poslovanju sa pravnim licima (Underwriting)

Ukoliko ste proaktivni, motivisani, dobro organizovani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad na pojedinim radnim mjestima u okviru Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima prijavite se za poziciju:

Tip radnog mjesta: Analitičar / Odjel za procjenu kreditnog rizika u poslovanju sapravnim licima (Underwriting)

Direkcija/Služba: Direkcija za procjenu kreditnog rizika

Mjesto rada: Sarajevo

Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta:

Analiza i procjena kreditnog rizika klijenata – pravnih lica

Konkretni radni zadaci:

  • vrši analizu i daje ocjenu rizičnosti prije donošenja odluke o odobrenju plasmana pravnim licima koji povećavaju izloženost Banke kreditnom riziku.
  • na osnovu sprovedene analize transakcije predlaže eventualnu promjenu u strukturi transakcije sa ciljem smanjenja kreditnog rizika.
  • zajedno sa uposlenicima Sektora poslova za pravna lica i SME po potrebi vrši obilazak klijenata a u cilju što kompletnije i objektivnije procjene kreditnog rizika prije davanja konačne ocjene
  • vrši periodični monitoring poslovanja već odobrenih plasmana pravnim licima a na osnovu dostavljenog izvještaja od strane Sektora poslova za pravna lica i SME te predlaže eventualne korektivne aktivnosti a u cilju
  • minimiziranja izloženosti Banke kreditnom riziku
  • vrši provjeru primjene utvrđenih akata i procedura Banke u postupku ocjene rizika plasmana
  • vrši provjeru ispunjenja uslova u skladu sa donesenim odlukama nosioca kompetencije te provjeru kompletnosti i  ispravnosti dostavljenih instrumenata osiguranja.
  • komunicira sa kolegama unutar ISP Grupacije, kod analize zajedničkih klijenata i odobrenja rizičnih proizovda
  • obavlja ostale zadatke po nalogu nadređenih.

Potrebne kvalifikacije:

Potrebni stepen stručne  spreme:

VSS – Ekonomski fakultet (prednost smjerovi Računovodstvo i revizija i Bankarstvo i osiguranje)

Potrebna znanja:

Odlično poznavanje rada u MS Office paketu

Odlično poznavanje engleskog jezika u usmenoj i pisanoj komunikaciji

Potrebno radno iskustvo:

2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Odlične analitičke i izvještajne vještine

Prijavite se putem adrese: ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba, od 30.10. do 15.11.2020. godine.