Suradnik u prodaji ARM-Assistant Relationship Manager (Sarajevo, Zenica)

Suradnik u prodaji ARM-Assistant Relationship Manager (Sarajevo, Zenica)

Ukoliko ste proaktivni, motivisani, dobro organizovani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad na određenim radnim mjestima u okviru Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima i pronalazite se u detaljnom opisu koji slijedi, prijavite se za poziciju:

Tip radnog mjesta:  Suradnik u prodaji ARM-Assistant Relationship Manager

Sektor: Sektor poslova sa pravnima licima i SME

Organizacioni dio: Podružnica/Filijala za SME Sarajevo/Zenica

Lokacija: Sarajevo, Zenica (Zenica, Travnik, Vitez)

1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta:

Analiza boniteta srednje velikih preduzeća i ocjena prihvatljivosti za Banku preuzimanja kreditnog rizika prema pojedinom klijentu.

2. Konkretni radni zadaci:

 • Odgovornost za rizik portfelja svojih klijenata;
 • Saradnja s menadžerom za odnose s klijentima u cilju pružanja usluga klijentima
 • Analiza zahtjeva klijenata za kreditne proizvode/limite u vezi rizika prisutnog u poslovanju klijenta/grani djelatnosti, poslovna predviđanja, posebni finansijski zahtjevi i odlučivanje o provedivosti zahtjeva;
 • Vrši ocjenu boniteta i kreditne sposobnosti tražilaca kredita, garancija, jemstva, avala ili drugih oblika angažovanja sredstava Banke;
 • Izrada kreditnih prijedloga dokumentirajući obavljenu analizu i predmetni prijedlog za donošenje odluke;
 • Prati poslovanje korisnika kredita, vodi evidencije i baze podataka, te vrši monitoring;
 • Izrada informacija o poslovanju klijenta (u sklopu redovne godišnje revizije i na zahtjev drugih organizacijskih dijelova Banke);
 • Provjera, ukoliko je potrebno, dokumenata dostavljenih od strane klijenta u vezi valjanosti (pravna dokumentacija, dokumenti o kolateralu, dokumenti o ekonomskom i financijskom stanju);
 • Inicijativa za razvoj metoda i procesa analize pojedinih klijenata, grana djelatnosti, po regijama itd.;
 • Odgovara za izvršenje poslova iz svoje nadležnosti u čitavoj Banci, kao i za zakonitost i usklađenost izvršavanja ovih poslova sa propisima i aktima Banke;
 • Poslove iz okvira svoje nadležnosti obavlja u skladu sa aktima Banke, odlukama i zaključcima organa Banke, po nalogu nadređenog rukovodioca;
 • Odgovara za izvještavanje organa Banke iz okvira svoje nadležnosti i davanje podataka i informacija za potrebe izvještavanja nadležnih organa i institucija od strane Banke;
 • Obavlja i druge poslove koje utvrde nadređeni rukovodioci, u cilju  izvršavanja planiranih aktivnosti i predstavljanja Banke;
 • Doprinosi svojim radom povećanju ugleda Banke i odgovorno zastupa interese Banke u svako vrijeme i na svakom mjestu;

3. Potrebne kvalifikacije:

Potrebni stepen stručne  spreme:

VŠS/VSS – Ekonomski fakultet (poželjno finansijsko usmjerenje)

Potrebna znanja: 

Poznavanje rada na računaru (MS Office-Samostalni korisnik)

Operativno poznavanje engleskog jezika (prednost samostalno korištenje u verbalnoj i pisanoj komunikaciji) 

Potrebno radno iskustvo: min.1 godina radnog iskustva na poslovima kreditne analize ili drugim relevantnim poslovima iz oblasti finansija

Dodatne kompetencije:

Razvijene komunikacijske vještine

Analitičke, izvještajne i organizacijske sposobnosti

Odgovornost i predanost u radnim aktivnostima

Fokus na osobni i poslovni razvoj

Napomena: Samo kandidati koji uđu u uži izbor i čiji potencijal za navedeno radno mjesto bude prepoznat, biti će kontaktirani u nastavku procesa selekcije.

Prijave možete slati putem e-mail adrese: ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba, 7 dana od objavljivanja oglasa.