Obavijest klijentima

Obavijest klijentima

U skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH  i Agencije za bankarstvo RS o privremenim mjerama koje Banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID – 19“, i u želji da i u ovim vanrednim okolnostima pomogne svojim klijentima, Intesa Sanpaolo Banka omogućava fizičkim licima odobrenje privremenih mjera u otplati kreditnih obaveza.

Pozivamo sve klijente Intesa Sanpaolo Banke, korisnike kreditnih proizvoda, kojima je radni status prekinut, kao i kojima su prihodi u značajnoj mjeri umanjeni te zbog toga ne mogu nastaviti redovnu otplatu kreditnih obaveza, da nas kontaktiraju. Djelovat ćemo u skladu sa propisanim privremenim mjerama koje olakšavaju otplatu kreditnih obaveza i nastojati iznaći najbolje rješenje.

Privremene mjere podrazumijevaju odobrenje olakšica u otplati kreditnih obaveza za kredite, kreditne kartice i dodatno prekoračenje po tekućem računu, kao i omogućavanje korištenja odobrenog redovnog prekoračenja po tekućem računu.

Odobrenje privremenih mjera/omogućavanje korištenja odobrenog redovnog prekoračenja po tekućem računu do 31.12.2021. godine, razmatrat će se pojedinačno prema zahtjevu klijenta  koji  se može podnijeti u poslovnici Banke.

Molimo Vas da imate u vidu da će Banka razmotriti Vaš zahtjev u skladu sa privremenim mjerama definisanim u skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH  i Agencije za bankarstvo RS o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskim posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID – 19“, te vas kontaktirati u slučaju potrebe.  

Za više informacija kontaktirajte nas putem besplatnog info telefona 080 020 307 ili putem e-maila: info@intesasanpaolobanka.ba.

Najčešće postavljana pitanja i odgovori:

 1. Koje su vrste olakšica moguće?

U skladu sa Odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo, Banka će primjenjivati više vrsta olakšica za otplatu kreditnih obaveza za klijente pogođene pandemijom virusa COVID – 19.

Kod fizičkih osoba to su:

 • Odgoda u otplati obaveza po kreditima koje klijent koristi
 • Odgoda u otplati po kreditnim karticama koje klijent koristi
 • Odgoda u otplati obavze po dodatnom limitu (plaćanje na rate) *odgoda se radi za sve obaveze koje su nastale do momenta podnošenja zahtjeva za moratorij – sva korištenja nakon podnošenja zahtjeva za moratorij/privremenu mjeru neće biti obuhvaćena odgodom i imat će redovna dospijeća obaveza.
 • Koji su osnovni uslovi za dobijanje olakšica?

1.    Da je Vaša platežna sposobnost smanjena, odnosno izmirenje budućih kreditnih obaveza nemoguće uslijed nastupa pandemije COVID-19.

2.     Da na dan podnošenja zahtjeva za moratorij/privremenu mjeru niste kasnili sa otplatom duže od 90 dana.

 • Tko može aplicirati za olakšice?

Kod fizičkih lica su to na primjer:

 • Privremeno smanjenje plate od strane poslodavca
 • Privremeno otkazivanje plate od strane poslodavca,
 • Gubitak prihoda – obrtnik,
 • Gubitak posla,
 • Gubitak drugih prihoda (na primjer: prihod od najma, manji prihodi u domaćinstvu).
 • Potrebna dokumentacija uz zahtjev za olakšice:

Zahtjev za olakšice možete uputiti elektronski – putem online obrasca na ovoj web stranici.

Uz zahtjev je potrebno priložiti dokumentaciju koja dokazuje na koji način je Vaša platežna/kreditna sposobnost pogoršana uslijed nastupa pandemije COVID -19.

Kod fizičkih lica su dokaz dokumenta koja datiraju od/nakon 01.03.2020. godine, odnosno dokaz da je takvo stanje i neposredno prije podnošenja zahtjeva za  privremenu mjeru, na primjer

 • potvrda sa evidencije nezaposlenih (biro)
 • potvrda o sporazumnom prekidu radnog odnosa
 • dvije platne liste iz kojih se može vidjeti smanjenje uzrokovano krizom
 • potvrda poslodavca da su smanjena primanja
 • potvrda suda o obustavi ročišta (za advokate)
 • potvrda da klijent radi u djelatnostima kojima je zabranjen rad (npr.frizer)
 • sve druge vrste potvrda i dokaza kojim se može dokazati povezanost nastalih poteškoća u otplati sa krizom COVID 19. 

U želji da smanjimo rizike kretanja i dolazaka u poslovnice,  banka ćekao dokaze uz zahtjev prihvatati elektronsku formu/skenove, neovjerene fotokopije i slične alternative ličnom dostavljanju, uz obavezu da klijent dostavi originalnu dokumentaciju kada dođe u poslovnicu Banke da potpiše ponudu za moratorij/ugovorenu privjemenu mjeru .

 • Da li se tokom odgode otplate naplaćuju dodatne naknade i zatezne kamate?

Tokom trajanja odgode otplate, banka ne obračunava zateznu kamatu niti će naplatiti dodatne naknade za proces obrade. 

 • Da li se može povećati kamatna stopa na kredit i kako se vrši otplata po isteku otplate odgode?

Ne, nakon isteka roka moratorija, nastavljate otplaćivati Vaš kredit po istoj kamatnoj stopi koja je bila ugovorena ranije.

U toku odgode otplate zaustavlja se obračun dospijeća glavnice, a redovna kamata se nastavlja obračunavati, ali ne dospijeva. Nakon isteka odgode otplate sva glavnica i obračunata kamata dospijevaju, te ih nastavljate otplaćivati shodno ugovorenom modalitetu, a raspoređeno kroz novi otplatni plan kojeg ćete dobiti. 

 • Kako izgleda proces odobravanja olakšice?

Nakon što podnesete elektronski zahtjev, te dostavite eventualno dodatno potrebne dokaze i dokumentaciju, Banka će poduzeti analizu te Vam ponuditi primjeren modalitet olakšice. Nakon Vašeg pismenog prihvata (elektronskim kanalima), ista se može realizirati u vrlo brzom roku.

Proces se može voditi elektronskim putem gdje god to bude moguće, a dokumente u originalnoj formi klijent je obavezan dostaviti Banci kada dođe u poslovnicu Banke da potpiše ponudu za moratorij/privremenu mjeru.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri