Plaćanje računa BH Telecoma putem e-uplatnice za klijente Intesa Sanpaolo Banke

Plaćanje računa BH Telecoma putem e-uplatnice za klijente Intesa Sanpaolo Banke

Intesa Sanpaolo Banka i BH Telecom su svojim zajedničkim korisnicima omogućili uslugu prijema i plaćanja računa telekomunikacijskih usluga putem mobilnog (m-Intesa) i elektronskog bankarstva (ISP ELBA).

Svim korisnicima usluge »bht e-račun« koji su klijenti i imaju otvoren račun u Intesa Sanpaolo Banci, od omogućeno je korištenje usluge e-račun, tj. dostava elektronske uplatnice sa prikazanim podacima o obračunatim troškovima za korištene usluge BH Telecoma.

Potpisivanjem ugovora o saradnji između Intesa Sanpaolo Banke i BH Telecoma pojednostavlju se svakodnevne obaveze zajedničkih korisnika. Ovim projektom je ozvaničen početak saradnje dviju kompanija koje ovim primjerom digitalizacije i zatvaranja cijelog procesa od isporuke elektronskog računa do njegovog plaćanja jednim klikom, bez papira i čekanja na uplatnom mjestu pokazuju da jednako prate digitalne, kao i trendove zaštite i brige o okolišu.

Iskoristite prednosti plaćanja računa putem e-uplatnice.*

Riješite se nepotrebnih papira, nepotrebnog čekanja.

Zajedno možemo učiniti više u zaštiti našeg okoliša!

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri