Revizor – Direkcija interne revizije

Revizor – Direkcija interne revizije

Ukoliko ste proaktivni, motivisani, dobro organizovani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad na pojedinim radnim mjestima u okviru Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima prijavite se za poziciju:

Tip radnog mjesta: Revizor/Viši revizor

Podnaziv radnog mjesta: Revizija funkcija glavnog ureda (Head Office)

Organizacioni dio: Direkcija interne revizije

Mjesto rada: Sarajevo

1. Opis posla i odgovornosti

Učinkovito ispunjavanje svojih odgovornosti, koristeći se stručnim znanjem i prosudbom, davanje neovisnog i objektivnog mišljenja o pitanjima koja su predmetom revizije (npr. primjerenost mehanizama kontrole, ispravnost i tačnost transakcija itd). Sprovođenje aktivnosti identificiranja nepodudarnosti važećih te primjenjenih unutarnjih i vanjskih politika, procedura, zakona i propisa.

2. Konkretni radni zadaci:

 • Obavljanje redovnih i vanrednih revizija
 • Sastavljanje pravovremenih, jasnih i konciznih izvještaja o obavljenim pregledima,
 • Davanje preporuka za unaprjeđenja poslovnih aktivnosti, aktivno sudjelovanje u postupku usuglašavanja izvještaja, osiguravanje urednosti, cjelovitosti i slijedivosti radne dokumentacije
 • Izrada i ažuriranje revizijskih programa koji sadrže opis aktivnosti, dokumentacije i upitnika, praćenje izmjena propisa, internih akata, organizacije i tehnologije rada u područjima koja su predmet revizije
 • Sudjelovanje u projektima te revizija novih procedura/uputa s aspekta učinkovitosti sistema internih kontrola
 • Ostale aktivnosti kao što je praćenje provedbe preporuka iz izvještaja, suradnja s vanjskim revizorima i drugim nadzornim institucijama, praćenje zapisa s informacijskog sustava, rad na profesionalnom razvoju interne revizije i sl.
 • ostale aktivnosti po nalogu nadležnog Direktora
 • Procjena i ocjenjivanje politika, procesa i procedura vezanih za Head Office aktivnosti, kao i povezanih rizika
 • Pratiti usklađenost radnih aktivnosti sa radnim pravilima i propisima
 • Procjena učinkovitosti i djelotvornosti sistema internih kontrola
 • Provođenje istraga i provjera za ispitivanje značajnih činjenica ili događaja, uključujući i prepoznavanje mogućih odgovornosti zaposlenika
 • Kontrola fukcija odgovornih za pripremu finansijskih izvještaja Banke
 • Provođenje monitoringa internih prevara i otkrivanje prevara, pružajući podršku svima funkcijama u analizi rizika o aktivnostima u vlastitoj nadležnosti
 • Pružanje podrške eksternim revizorima
 • Provjera implementacije korektivnih akcija za otklanjanje otkrivenih nepravilnosti
 • Učestvuje u zadacima i projektima na zahtjev Grupacije
 • Osiguravanje svih podataka za administriranje rada Direkcije.
 • Interni revizor se treba pridržavati standarda Etičkog kodeksa Banke kao i Pravilnika o etici od Instituta za internu reviziju (IUR).
 • Svoje zadatke revizor obavlja samostalno
 • Revizor je odgovoran za savjesno obavljanje navedenih zadataka i za svoj rad odgovara neposrednom rukovoditelju, a za rad u timu i voditelju revizije.

3. Potrebne kvalifikacije

 • visoka stručna sprema ekonomskog smjera ili pravnog smijera
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na najsloženijim bankarskim poslovima i poslovima kontrole, supervizije ili revizije banaka,
 • poželjna licenca ovlaštenog internog revizora i/ ili ovlaštenog revizora
 • razumijevanje detalja i prakse odgovarajućih propisa i poznavanje bankarskog poslovanja,
 • poznavanje Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finasijskog izvještavanja.
 • razumijevanje financijskih izvještaja i informacija te sposobnost njihovog tumačenja
 • poznavanja standarda interne revizije;
 • poznavanje funkcionisanja sistema internih kontrola i načina njegovog poboljšanja;
 • aktivno znanje engleskog jezika (u govoru i pismu),
 • napredno korištenje MS Office aplikacija (s naglaskom na Excel, Access)
 • poželjno znanje korištenje SQL
 • dobre organizacijske, analitičke i vještine upravljanja vremenom,
 • visoka razina kredibiliteta i osobnosti
 • aažurnost u obavljanju radnih zadataka
 • sposobnost uspješnog komuniciranja u stresnim i konfliktnim situacijama,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • sposobnost timskog i individualnog rada te kooperativnost i prilagodljivost

Prijave možete slati na e-mail: ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba do 07.06.2021. godine.