Potrebna vam je studentska praksa?

Potrebna vam je studentska praksa?

Ako ste ambiciozna, vrijedna, fokusirana i motivisana mlada osoba, a želite svoje teoretsko znanje prošiti obavljanjem studentske prakse u profesionalnom i dinamičnom okruženju,

Intesa Sanpaolo Banka BiH vam nudi mogućnost da postanete bogatiji za prvo iskustvo u daljnjem poslovnom razvoju.

Mi smo Banka koja nudi priliku i vjeruje u mlade i perspektivne ljude, te smatramo, da njihov potencijal i energija značajno doprinose i jačaju vrijednost kolektiva.

Da su upravo oni nosioci budućeg razvoja kompanije i društva u cjelini, potvrđuje i podatak da je u prethodne dvije godine više od 20% studenata, koji su kompletirali stručnu praksu u našim organizacionim jedinicama, a čija je odgovornost i predanost radnim aktivnostima prepoznata od strane naših mentora, zasnovalo radni odnos i postalo dio kolektiva Intesa Sanpaolo Banke.

Aplicirati za obavljanje studentske prakse u okviru naše Banke možete slanjem biografije na e-mail ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba , sa naznakom ” Studentska praksa”.


Oglas za trenutni prijem praktikanata odnosi se na Sarajevo.