Voditelj tima – Sektor poslova sa stanovništvom (Sarajevo)

Voditelj tima – Sektor poslova sa stanovništvom (Sarajevo)

Ukoliko ste proaktivni, motivisani, dobro organizovani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate navedene kriterije, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima prijavite se za poziciju:

Tip radnog mjesta: Voditelj  tima – Tim za upravljanje cijenama

Rukovodeće radno mjesto: Da

Organizacioni dio: Sektor poslova sa stanovništvom

Mjesto rada: Sarajevo

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta:  Obavlja zadatke iz djelokruga rada Sektora poslova sa stanovništvom, te rukovodi, organizira i obavlja nadzor nad radom tima.

2. Konkretni radni zadaci:

Organizacija i koordiniranje radom tima na poslovima praćenja cijena za sve segmente klijenata unutar Sektora poslova sa stanovništvom, sa sljedećim zadacima:

  • Učešće u procesu definisanja cijena, učešće u procjeni efekata poduzetih akcija nakon implementacije i predlaganju korektivnih mjera gdje to bude potrebno.
  • Izrada kvalitativnih i kvantitativnih analiza te analiziranje financijskih uticaja, prateći smjernice za određivanje cijena;
  • Pružanje podrške svim segmentima unutar Sektora poslova sa stanovništvom u razvoju i praćenju alata za određivanje cijena.
  • Upravljanje cross sellingom između fizičkih i pravnih lica.
  • Saradnja sa drugim organizacijskim jedinicima unutar Banke u definiranju posebnih ponuda, kampanja i drugih promotivnih akcija za proizvode/usluge.
  • Priprema plana edukacije prodajnog osoblja za nove proizvode/usluge, pružanje stručne podrške pri njihovoj obuci, u saradnji sa nadležnim Direkcijama Banke.

POTREBNE KVALIFIKACIJE

Potrebni stepen stručne  spreme:  VSS – VŠS ekonomskog smjera

Potrebna znanja: Dobro poznavanje rada u MS Office paketu

Potrebno znanje engleskog jezika:  DA – dobro poznavanje engleskog jezika u pismenoj i verbalnoj komunikaciji

Potrebno radno iskustvo: 3 godine radnog iskustva

Prijave se mogu slati na e-mail ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba do petka, 11.06.2021. godine.