Intesa Sanpaolo Banka za članove ljekarske/liječničke komore FBiH

Intesa Sanpaolo Banka za članove ljekarske/liječničke komore FBiH

Akcija traje do 31.12.2021 godine 

Olakšavamo vam svakodnevnu dilemu na naš način.

Za ispunjenje vaših finanijskih ciljeva i potreba Intesa Sanpaolo banka je za članove i uposlenike Ljekarske/Liječničke komore kreirala posebnu ponudu. 

Naša posebna ponuda nije posebna samo zbog najpovoljnijih uslova finansiranja koje možete naći na tržištu nego je posebna i po tome što želimo da budemo pouzdan poslovni partner svim članovima Komore i omogućimo Vam poseban status u našoj Banci. 

Poseban status omogućava brojne pogodnosti u poslovanju s Bankom a prednosti su brojne: 

 • Individualan pristup svakome od Vas 
 • Ušteda vremena jer imate mogućnost dogovora sastanaka putem telefona i mailom u terminu koji Vama odgovara 
 • Savjetovanje od strane naših uposlenika u cilju pronalaženja adekvatnog rješenja svih Vaših finansijskih pitanja
nenamjenski-slika

NENAMJENSKI KREDIT SA POLISOM OSIGURANJA*

 • Iznos kredita do 50.000 KM 
 • Rok otplate do 10 godina 
 • FIKSNA kamatna stopa
 • Efektivna kamatna stopa već od 2,26%**
 • Informativni pregled anuiteta 
IZNOS KM3 GODINE5 GODINA10 GODINA
10.000291180100
20.000582360201
30.000874540301
40.0001.165720401
50.0001.456900501

*Bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva

 ** Efektivna kamatna stopa (EKS) za nenamjenski kredit izračunata je na maksimalan iznos 50.000 KM i rok otplate 12 mjeseci za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK, troškovi polise osiguranja, troškovi mjenice i ovjere potrebne dokumentacije). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, premija za osiguranje otplate kredita 250 KM. 

Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po fiksnoj kamatnoj stopi za iznos 50.000 KM na rok 12 mjeseci iznosi 612,25 KM. 

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti u iznosu do 50.000 na rok do 120 mjeseci.

nenamjenski-thumb

NENAMJENSKI KREDIT BEZ POLISE OSIGURANJA*

 • Iznos kredita do 50.000 KM 
 • Rok otplate do 10 godina 
 • FIKSNA kamatna stopa već 3,59% (EKS već od 3,84%)**
 • Bez dodatnog troška ugovaranja polise osiguranja
 • Informativni pregled anuiteta 
IZNOS KM3 GODINE5 GODINA10 GODINA
10.000293182104
20.000587365207
30.000880547311
40.0001.174729414
50.0001.467912518

* Bez naknade za obradu

** Efektivna kamatna stopa (EKS) za nenamjenski kredit izračunata je na maksimalan iznos 50.000 KM i rok otplate 60 mjeseci za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK, troškovi mjenice i ovjere potrebne dokumentacije). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM.

Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po fiksnoj kamatnoj stopi za iznos 50.000 KM na rok 60 mjeseci iznosi 4.931,23 KM. 

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti u iznosu do 50.000 na rok do 120 mjeseci.

STAMBENI KREDIT*

 • Nominalna kamatna stopa već od 1,88% (EKS 2,08%)** 
 • Kredit do 300.000 KM 
 • Rok otplate do 30 godina 
 • Mogućnost odabira fiksne ili promjenjive kamatne stope do 10 godina 
 • Mogućnost refinansiranja kredita u drugim bankama
 • Informativni pregled anuiteta 
IZNOS KM 5 GODINA 10 GODINA 15 GODINA 20 GODINA 30 GODINA 
50.000 874457343296232
80.000 1.398732549474370
100.000 1.748915686593463
150.000 2.6211.3721.029889695
200.000 3.4951.8301.3731.186926

Bez naknade za obradu

**Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit izračunata je na iznos 200.000 KM i rok otplate kredita 120 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškovi police osiguranja, ZK izvatka, procjene vrijednosti nekretnine i troškovi notara). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, trošak notarskih usluga 450 KM, trošak zasnivanja hipoteke 550 KM, polisa osiguranja nekretnine od osnovnih opasnosti 70 KM na godišnjem nivou, procjena vrijednosti nekretnine 200 KM, trošak ostale dokumentacije 70 KM. 

Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po promjenjivoj kamatnoj stopi za iznos 200.000 KM i rok otplate 120 mjeseci iznosi 22.000,00. 

Stambeni krediti se odobravaju u iznosu do 300.000 KM na rok do 360 mjeseci u KM valuti 

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti do 10 godina. 

Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centralne Banke, preko 10 godina.

hipotekarni-thumb

HIPOTEKARNI KREDIT PLUS*

 • Nominalna kamatna stopa već od 1,99% (EKS 2,14%)**
 • Krediti do 300.000 KM 
 • Rok otplate do 20 godina 
 • Refinansiranje postojećih obaveza po stambenim kreditima 
 • Mogućnost odobrenja dodatnih sredstava za nenamjensko korištenje
IZNOS KM 5 GODINA 10 GODINA 15 GODINA 20 GODINA 
50.000 876460345296
100.000 1.752920 690 593 
150.000 2.629 1.3801.035889 
200.000 3.505 1.839 1.380 1.186

*Bez naknade za obradu

**Efektivna kamatna stopa (EKS) za hipotekarni kredit Plus izračunata je na iznos od 200.000 KM i rok otplate 120 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškovi police osiguranja, ZK izvatka, procjene vrijednosti nekretnine i troškovi notara). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenata osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, trošak zasnivanja hipoteke 550 KM, polisa osiguranja nekretnine od osnovnih opasnosti 70 KM na godišnjem nivou, procjena vrijednosti nekretnine 200 KM, trošak ostale dokumentacije. Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po promjenjivoj kamatnoj stopi za iznos 200.000 KM i rok otplate 120 mjeseci iznosi 22.029,82. 

Hipotekarni krediti Plus se odobravaju u iznosu do 300.000 KM na rok do 240 mjeseci. Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti do 10 godina. Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centralne Banke, preko 10 godina.

tekuci-racuni 2

TEKUĆI RAČUN

OMOGUĆAVA: 

 • Korištenje Visa Inspire/Platinum kartice 
 • Korištenje dva limita na jednoj kartici – redovni i dodatni limit 
 • Korištenje redovnog limita po tekućem računu maksimalno do 10.000 KM 
 • Korištenje dodatnog limita za plaćanje na 12 rata bez kamata i naknada 
 • Podizanje gotovine uz otplatu do 12 rata na POS uređajima u poslovnicama 
 • Korištenje elektronskog bankarstva 3 mjeseca bez naknada 
 • Isplata gotovine bez naknade na bankomatima Intesa Sanpaolo Banke i 
 • Intesa Sanpaolo Grupe širom svijeta 
 • Beskontaktno plaćanje 
 • Dodatnu sigurnost za online plaćanje uz 3D Secure code
Više informacija

in-paketi-vizual

IN Paketi

Objedinite sve usluge  jednom cijenom, koristite naše IN Pakete

Olakšat ćemo vam dilemu jer koji god paket ugovorite mi vam poklanjamo besplatno korištenje prva tri mjeseca* 

Više informacija

mastercard

MASTERCARD

KARTICA 

 • Dodatna zaštita uz obavezan unos PIN-a za svaku transakciju na POS i ATM uređajima 
 • Beskontaktno plaćanje, bez obaveze unosa PIN-a do 60,00 KM 
 • Dodatna sigurnost online plaćanja uz 3D Secure code 
 • Limiti do 10.000 KM 
 • Minimalna uplata 3% utrošenih sredstava 
 • Svim novim korisnicima Mastercard kartice poklanjamo vaučer u vrijednosti od 25 KM koji se može iskoristiti prema izboru na Hifa pumpama ili Bingo hipermarketima širom BiH 
Više informacija

m-INTESA

m-Intesa je usluga Banke koja korisniku omogućava obavljanje finansijskih transakcija, pregled stanja na računima putem mobilnog uređaja (mobitela) kao i blokadu i deblokadu debitnih kartica. Aplikaciju možete preuzeti i instalirati sa sljedećih marketa: 

Niže naknade za sve obavljene transakcije putem elektronskog i/ili mobilnog bankarstva! 

Korištenje elektronskog i mobilnog bankarstva 3 mjeseca bez naknada*

Više informacija

zivotno-osiguranje-640X340

ŽIVOTNO OSIGURANJE

ŽIVOTNO OSIGURANJE PREKO NAŠEG POSLOVNOG PARTNERA VIENNA OSIGURANJE

Više informacija


POPIS POSLOVNICA

Sarajevo

Tuzla

Zenica

Mostar

*Nakon isteka 3 mjeseci promotivnog perioda, naknada će se naplaćivati u skladu sa važećom Odlukom o naknadama.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri