Globalna finansijska nagrada za SME 2021: Počasna priznanja za Intesa Sanpaolo

Globalna finansijska nagrada za SME 2021: Počasna priznanja za Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo dobila je dva počasna priznanja za digitalne platforme „Inovacija proizvoda godine“ i „Odgovornog digitalnog inovatora godine“ u sklopu Global SME Finance Awards 2021, koje nagrađuju finansijske institucije i fintech kompanije koje podržavaju rast malih i srednjih preduzeća (SME) u pružanju proizvoda i usluga namijenjenih upravo njima.

Globalne nagrade za finansije malih i srednjih preduzeća promovira Forum za finansije SME, koji organizuje Međunarodna finansijska korporacija (IFC), koja je dio Grupacije Svjetske banke. SME Finansijski Forum koji upravlja globalnom mrežom sa više od 220 finansijskih institucija i tehnoloških kompanija.

Počasna priznanja koje je Intesa Sanpaolo dobila odnose se prije svega na „Inovaciju proizvoda godine“ za proizvode Circolante Impresa Smart i Confirming. Prvi je kratkoročni zajam koji kompanija može uzeti direktno putem interneta za obnavljanje zaliha i rebalans pokrivenosti proizvodnog ciklusa. Platforma International Confirming je potpuno digitalna platforma za finansiranje lanca nabavke koja se također proteže na Odjeljenje za međunarodne supsidijarne banke grupe (ISBD), koje uključuje banke koje posluju u komercijalnom bankarstvu u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi. Također, drugo priznanje je za platformu „Odgovorni digitalni inovator godine“ za Program poslovne digitalne transformacije banke, koji  omogućava poslovnim klijentima efikasnu interakciju sa bankom na daljinu, uz prednosti u novcu i vremenu.

Riječ je o banci koja je među prvima na italijanskoj i evropskoj sceni u potpunosti digitalizirala svoje procese za poslovne klijente.

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, članica je PBZ Grupe koja je također dio Intesa Sanpaolo Grupe jedne od najvećih bankarskih grupa u Evropi.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri