Ozvaničena poslovna saradnja između Intesa Sanpaolo Banke i Ljekarske/Liječničke komore FBiH

Ozvaničena poslovna saradnja između Intesa Sanpaolo Banke i Ljekarske/Liječničke komore FBiH

Protekle sedmice u prostorijama Ljekarske/Liječničke komore Federacije BiH održan je sastanak kome su prisustvovali Marco Trevisan, predsjednik Uprave Intesa Sanpaolo Banke, predsjednica Komore dr. Amila Bećirović, te predstavnici Banke i Ljekarske/Liječničke komore, a čiji je povod bio potpisivanje ugovora o poslovnoj saradnji između Intesa Sanpaolo Banke BiH i Ljekarske/Liječničke komore FBiH.

Bećirović i Trevisan

Potpisani ugovor predstavlja početak dugoročne poslovne saradnje, gdje je Ljekarska komora dala svoje povjerenje Intesa Sanpaolo Banci kao financijskom partneru na tržištu BiH.

Saradnja, između ostalog, podrazumijeva posebne uslove i ponude kreirane za članove i uposlenike Komore, podršku u vidu uspostavljanja poslovne saradnje između Komore i poslovnih subjekata iz Italije, te podršku Komori u smislu realizacije njihovih projekata koji se tiču poboljšanja zdravstvenog sistema u BiH.

“Moram istaći da mi je posebno zadovoljstvo što smo danas u Tuzli potpisivanjem ovog ugovora, finalizirali našu uspješnu saradnju sa Ljekarskom/liječničkom komorom FBiH. Intesa Sanpaolo Banka se obavezuje da će u narednom periodu biti na raspolaganju Komori i njenim zaposlenicima i članovima, te odgovoriti na sve njihove zahtjeve”,  izjavio je Marco Trevisan, predsjednik Uprave Intesa Sanpaolo Banke.

Predstavnici Komore, na čelu sa predsjednicom dr. Bećirović izrazili su veliko zadovoljstvo posjetom i uspostavljenom saradnjom.

Banka će, također, tokom naredne godine pratiti aktivnosti Ljekarske/Liječničke komore FBiH,  učestvovati na sastancima koje Komora organizuje, te na simpozijumima i stručnim edukacijama.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri