Voditelj tima-Koordinator za PMO

Voditelj tima-Koordinator za PMO

Ukoliko ste proaktivni, motivisani, dobro organizovani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad na pojedinim radnim mjestima u okviru Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.
Ako želite postati dio našeg tima prijavite se za poziciju:Tip radnog mjesta: Voditelj tima-Koordinator za PMOOrganizacioni dio: Odjel organizacije i PMODirekcija: Direkcija HR i organizacijeMjesto rada: Sarajevo
1. Opis posla i odgovornosti
Tražimo posvećenu osobu koja će se pridružiti našem kolektivu kao Voditelj tima-Koordinator za PMO. Voditelj tima za PMO pruža podršku Upravnom odboru provođenjem implementacije strateških projekata i pripremom izvještaja menadžmentu banke.Odgovornosti Voditelja tima uključuju upravljanje svakodnevnim aktivnostima u PMO-u, davanje smjernica o politikama i procesima PMO-a i kvalitetnu saradnju sa drugim rukovodiocima na razvoju projekata i programa.Da biste bili uspješni kao Voditelj tima za PMO, trebali biste posjedovati snažne liderske i komunikacijske vještine. Od Voditelja tima za PMO očekujemo visoke organizacijske sposobnosti, kao i sposobnost rada pod pritiskom.
2. Konkretni radni zadaci: 

 • Saradnja s drugim rukovodiocima organizacionih dijelova na definiranju, određivanju prioriteta i razvoju projekata.
 • Planiranje upravljanja projektom, uključujući postavljanje rokova, određivanje prioritetnih zadataka i raspoređivanje članova tima u koordinaciji istih.
 • Podrška Upravnom odboru u pripremi dokumenata i izvještaja za druge odbore Banke.
 • Nadgledanje razvoja implementacije internih procesa kako bi se efikasno upravljalo odborima Banke.
 • Kontinuirano ocjenjivanje projekata kako bi se osiguralo da ispunjavaju standarde kompanije, da se pridržavaju budžeta i rokova.
 • Izrada novih i poboljšanje postojećih politika i procesa za upravljanje projektima.
 • Precizno dokumentovanje kreiranja, razvoja i izvršenja projekta, kao i dokumentovanje obima projekta, budžeta i opravdanja.

3. Potrebne kvalifikacije 

 • Visoki stepen stručne spreme-Ekonomski fakultet; Business&Administration ili drugog srodnog usmjerenja
 • Minimalno pet godina iskustva u vrhunskim konsultantskim kompanijama
 • Specijalističko poznavanje engleskog jezika u pisanoj i verbalnoj komunikaciji
 • Napredno korištenje MS Office paketa – PowerPoint prezentacije, Excel i Word
 • Odlične vještine vođenja
 • Dobre pismene i verbalne komunikacijske vještine
 • Velika pažnja na detalje i tehničke detalje
 • Odlične organizacione i tehničke sposobnosti.
 • Dobre interpersonalne i multitasking vještine.

Prijave se mogu slati putem opcije “PRIJAVI SE NA OGLAS”, najkasnije do petka, 17.11.2021. godine.  Lokacija: Sarajevo Broj izvršilaca: 1 Datum objave: 08.11.2021. Trajanje oglasa: 9 dana (ističe 17.11.2021.)