Cirkularna ekonomija za hranu: od gorkog ukusa do nula otpada

Cirkularna ekonomija za hranu: od gorkog ukusa do nula otpada

Globalni prehrambeni sistem je sazreo za promjene, posebno u gradovima.
Rhiannon Edwards

22/12/2020

   
Naš prehrambeni sistem ima jedan od najvećih utjecaja na planetarnu štetu. Naš trenutni linearni sistem je ekstraktivan, zagađujući i rasipnički. Ne iznenađuje što doprinosi klimatskim promjenama i lošem zdravlju biljaka, životinja i ljudi.

Trenutno, za svaki dolar potrošen na hranu, društvo plaća dva dolara za zdravstvene, ekološke i ekonomske troškove.
Intesa Sanpaolo radi na postizanju cirkularne ekonomije za hranu kao partner Fondacije Ellen MacArthur. Fondacija je odredila gradove kao ključno područje za promjene budući da će se u njima konzumirati 80 posto hrane do 2050. godine.

Danas naš sistem prehrane ima višestruke probleme. Naša poljoprivredna i uzgojna praksa uvelike se oslanjaju na hemikalije koje tlo čine neproduktivnim. Također koristimo ogromne količine vode za koju ne možemo dopustiti da se baci. Naše potrošačke navike nisu orijentirane prema sezonama i slabo koristimo otpadne materijale – u gradovima se kompostira manje od dva posto otpada od hrane. Pored toga, prehrambena industrija koristi prekomjerna pakiranja i puno zračnih milja kako bi zadovoljila naše dnevne potrebe za hranom.

U cirkularnom prehrambenom sistemu, farme bi bile blizu gradova koje opslužuju i proizvodile bi hranu regenerativno, koristeći prirodne procese, a ne hemikalije. Mi bismo maksimalno iskoristili svoju hranu i otpad od hrane, stvarajući ekonomiju ​​u kojoj se malo baca. Proizvođači hrane osmislili bi proizvode koji su zdraviji, a ambalaža bi imala minimalni utjecaj.

Prednosti boljeg sistema prehrane uključuju smanjenje godišnje emisije stakleničkih plinova za 4,3 milijarde tona ekvivalenta CO2, što je usporedivo sa trajnim uklanjanjem skoro milijardu automobila na svijetu.


IZVORI O STATISTIČKIM PODACIMA:

P1https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Exec-Sum_May-2019-Pages_Web.pdf p8 2https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Exec-Sum_May-2019-Pages_Web.pdf p10 3https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Exec-Sum_May-2019-Pages_Web.pdf p8 4https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Exec-Sum_May-2019-Pages_Web.pdf p11 5https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Exec-Sum_May-2019-Pages_Web.pdf p12

IZVORI VIDEA

Circular farming will save a space as big as England from soil degradation every year. Ellen MacArthur Foundation, Cities and Circular Economy for Food (2019) p52 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf
Circular farming will save enough water to fill the world’s largest hydroelectric dam 12 times over each year. Ellen MacArthur Foundation, Cities and Circular Economy for Food (2019) p52 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf
Artificial Intelligence will help us make the most of the food farmers produce. Ellen MacArthur Foundation, Cities and Circular Economy for Food (2019) p19 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf
Switching to a circular economy for food will halve the emissions from our food system by 2050. Ellen MacArthur Foundation, Cities and Circular Economy for Food (2019) p52  https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf
Circular farming will reduce air pollution. Ellen MacArthur Foundation, Cities and Circular Economy for Food (2019) p52 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf
Stopping pesticide use will lower health costs by $550bn a year. Ellen MacArthur Foundation, Cities and Circular Economy for Food (2019) p52 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf
The economic benefits of this new food system in cities alone would exceed 2.7 trillion US dollars per year by 2050. Ellen MacArthur Foundation, Cities and Circular Economy for Food (2019) p51 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/CCEFF_Full-report-pages_May-2019_Web.pdf

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri