Kreditiranje cirkularne ekonomije: izgradnja novog svijeta finansiranje

Kreditiranje cirkularne ekonomije: izgradnja novog svijeta finansiranje

Troje ljudi koji rade na održivosti u Intesa Sanpaolo objašnjavaju kriterije koji se koriste za odlučivanje o tome ko dobiva finansijska sredstva, zašto investitore treba educirati o održivosti i zašto je inovativno razmišljanje važnije nego ikad


Rhiannon Edwards
11/05/2020

PODCASTKreditiranje u kružnom gospodarstvu

Intesa Sanpaolo je 2018. godine napravila fond od 5 milijardi eura za podršku održivom razvoju putem kredita za kompanije i projekte koji podržavaju prakse cirkularne ekonomije. Do sada je kreditirano 1,2 milijarde eura za 95 takvih inicijativa.
Ideja je nastala u Inovacijskom centru Intesa Sanpaolo u Milanu. Osnovana kao odjel za korporativno upravljanje banke, sada je to kompanija u potpunom vlasništvu Intesa Sanpaolo – koja odražava razmjere održive bankarske revolucije samim svojim postojanjem.
Guido De Vecchi, izvršni direktor Intesa Sanpaolo Inovacijskog centra, priznaje da je prošli mjesec bio izazovan, s obzirom na to da je Covid-19 zaustavio mnoge globalne poslovne aktivnosti. No kaže da se kompanije općenito kreću prema održivim praksama kao načinu jačanja konkurentnosti i dugoročnog osiguravanja mjesta na tržištu.
Kada kompanije ili projekt podnese zahtjev za financiranje iz fonda za cirkularnu ekonomiju, tim Inovacijskog centra ga ocjenjuje.
“Ako tim procijeni da je projektcirkularani, a klijent se pridržava niza KPI stavki cirkularne ekonomije, kompanije će moći pristupiti kreditu pod najboljim mogućim uvjetima”, kaže De Vecchi.

“Već je prilično očito kako će se budućnost oblikovati oko naše sposobnosti da sarađujemo na privatnom i javnom nivou da bismo pronašli inovativni pristup za obnovu naših ekonomija i zajednica”

Guido De Vecchi, izvršni direktor, Inovacijski centar Intesa Sanpaolo

Building_a_world_Guido_De_Vecchi


Intesa Sanpaolo je razvila svoje kriterije procjene uz pomoć Fondacije Ellen MacArthur (banka je bila prvi financijski partner organizacije još 2015. godine). Kriteriji uključuju očekivanu dugovječnost proizvoda; način na koji kompanija osigurava da je proizvod napravljen od obnovljivih izvora; učinkovitost potrošnje resursa; proizvodnja proizvoda koji se mogu reciklirati i kompostirati; i usvajanje inovativnih tehnologija.
“Procijenili smo više od 300 projekata, od kojih su mnogi zaista inovativni u svom pristupu tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji. Trenutno finansiramo 95 projekata i radujemo se finansiranju još mnogo njih u narednim mjesecima”, kaže De Vecchi.
U 2019. godini, banka je također uspješno pokrenula obveznicu održivosti u iznosu od 750 milijuna eura. Uz kreditni fond, obveznica postavlja Intesu Sanpaolo na poziciju da postane utjecajna banka – banka koja radi na postizanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Ti su ciljevi, prema riječima UN-a, “zajednički plan za mir i prosperitet ljudi i planete, sada kao i u budućnosti”.
Prije nego što je pokrenuo obveznicu, tim je odlučio da razgovora sa potencijalnim ulagačima. “Kroz naše prezentacije samo otkrili da koncept cirkularne ekonomije još uvijek nije široko shvaćen među ulagačima, ali naša uspješna transakcija [obveznice] je dala poticaj procesu upoznavanja”, kaže Alessandro Lolli, voditelj financijske grupe u Intesa Sanpaolo.
Pri realiziraciji projekta, Intesa Sanpaolo prepoznaje sve veći broj iskrenih ulagača koji se žele uključiti u zelene aktivnosti koje čine razliku, umjesto da jednostavno samo javno podržavaju ideal.
Banka želi educirati te ulagače o tome kako donositi najbolje odluke te sarađivati ​​sa organizacijama kao što su UN i Fondacija Ellen MacArthur, kako bi doveli do stvarne promjene. Lolli opisuje kako je prezentiranje pomoglo ulagačima da shvate razliku između napora za stvaranje cirkularne ekonomije i onih koji imaju za cilj “ozelenjavanje” ekonomije općenito – “u stvari, zeleni 2.0”, kaže on.

“Svi smo na krivulji učenja. Izdavatelji, ulagači i nadzornici. Ali brzina ove krivulje učenja raste”

Alessandro Lolli, direktor za finansije, Intesa Sanpaolo

building_a_new_world_Alessandro_Lolli


Elena Flor je voditeljica korporativne i društvene odgovornosti u Intesa Sanpaolo, čiji je tim pomogao u pokretanju veze održivosti. Sada je njena uloga očuvanje izvorne svrhe i poticanje ulaganja u kompanije koje prave promjene.
“Cirkularna ekonomija je dio šire predanosti grupe prema održivosti … To je ključna tačka i za naše dioničare”, kaže Flor. “Intesa Sanpaolo se pridržava međunarodnih inicijativa poput UN-ovih ciljeva i načela održivog razvoja za odgovorno bankarstvo. Podrška cirkularnoj ekonomiji savršeno se uklapa u ove ciljeve”, dodaje ona.
Intesa Sanpaolo širi utjecaj na tri načina: prema kompanijama koje žele ostvariti promjene; prema ulagačima koji žele finansirati tu promjenu; te prema institucijama koje postavljaju načela koja će izgraditi bolju budućnost. U svojstvu najveće talijanske banke, to nije mali zadatak. “Svi smo na krivulji učenja”, kaže Lolli. “Izdavatelji, ulagači i nadzornici. Ali brzina ove krivulje učenja raste, ”
“Nakon dva ili tri dana prezentiranja, investitori su kupovali obveznicu … iako nismo blizu cilja da sve bude zeleno i cirkularno, ipak sve više rastemo“, dodaje.
Usred pandemije za koju neki komentatori tvrde da je pogoršana klimatskim promjenama, potreba za pronalaženjem i finansiranjem novih načina poslovanja se nikad nije činila hitnijom. “Govoriti o budućnosti danas, usred krize Covid-19, može biti i preteško i poticajno”, dodaje De Vecchi.
“Već je prilično očito kako će se budućnost oblikovati oko naše sposobnosti da sarađujemo na privatnom i javnom nivou da bismo pronašli inovativni pristup za obnovu naših ekonomija i zajednica.”

Nove brojke o napretku kreditnog fonda se objavljene nakon snimanja ovog podcasta. Brojke u ovom tekstu su ažurirane.

“Cirkularna ekonomija je dio šire predanosti grupe prema održivosti…To je ključna tačka i za naše dioničare”

Elena Flor, voditeljica za korporativnu i društvenu odgovornost, Intesa Sanpaolo

building_a_new_world_Elena_Flor

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri