Naša ambicija: postati svjetska utjecajna banka

Naša ambicija: postati svjetska utjecajna banka

Lideri iz cijele Intesa Sanpaolo istražuju kako ugraditi ESG vrijednosti i napraviti održivu, pozitivnu razliku za planetu i ljude.

Giulia Rhodes

22/03/2021

   
“Mi moramo biti pravi pokretač održivog i inkluzivnog rasta, pružajući bolje mogućnosti sljedećim generacijama”, rekao je Marco Rottigni, direktor Odjela za međunarodne banke podružnice (ISBD) Intesa Sanpaolo, otvarajući svoj nedavni webinar o utjecajnom bankarstvu.
Ambicija da postane „utjecajna banka za svijet“, vođena globalnim trendovima poput klimatske krize, starenja stanovništva i digitalizacije, je postala dodatno jasna tokom pandemije COVID-19. “Moramo vratiti nadu”, nastavio je Rottigni.
Sedam viših lidera iz raznih odjela se pridružilo okruglom stolu. Njihov fokus, objasnio je Rottigni, nije bio samo u istraživanju strategija za inoviranje organizacijskih i poslovnih modela koji postavljaju okolišne, društvene i upravljačke (ESG) vrijednosti u svoju srž, već i u isticanju mnogih mogućnosti koje ovaj pristup nudi banci i njezinim dioničarima.

“Intesa Sanpaolo mora biti predvodnik”

Marco Rottigni, direktor Odjela za međunarodne banke podružnice (ISBD) Intesa Sanpaolo

our_ambition_Marco_Rottigni_sustainability


Alessandro Dordolo, voditelj ljudskih resursa za ISBD, je započeo govor ukazujući na potrebu „glokalnog“ pristupa uspješnim međunarodnim poslovnim poduhvatima ESG-a – koji bi bio vođen i centralno i na razini zajednica u kojima se nudi. “Ova se kultura potpuno promijenila u posljednjih pet godina”, primijetio je, “približavajući banke matičnoj kompaniji, a matičnu kompaniju bankama.”
Rezultat je poboljšana konkurentnost banaka jer ugrađuju prakse društveno odgovornog poslovanja (CSR).
Osvrćući se na fokus korporacijskog svijeta na različitost i inkluziju, Dordolo je istaknuo kako bi se velike prednosti različitosti izgubile bez inkuzije. “Kada ste inkluzivni, svjesni ste svojih predrasuda i razbijate ih.”
Godine starosti se ne smiju zanemariti u inkluzivnom pristupu, rekao je: “Način na koji angažiramo mlade ljude je zaista važan.” Odgovornost za uključivanje mora pasti na sve, dodao je, upozoravajući na tendenciju da organizacije razmišljaju na sličan način. “Ne možemo uvijek stati i čekati da netko drugi započne. Budite prvi. ”

“Moramo iskoristiti inkluzivnost za cjelovitiji pristup koji otvara nove mogućnosti”

Alessandro Dordolo, direktor za ljudske resurse, ISBD, Intesa Sanpaolo

our_ambition_Alessandro_Dordolo_sustainability

Tokom svog govora, Dordolo je naglasio važnost postavljanja zajedničkih ciljeva i usvajanja ne samo jednog načina razmišljanja, već cjelovitiji pristup koji otvara nove mogućnosti.
Shvativši potrebu da se osigura da su promjene uistinu na razini svih organizacije, Laura Maida, voditeljica strateških inicijativa, objasnila je važnost strukturiranog pristupa. Kao primjer je navela poslovni plan banke za razdoblje od 2018. do 2021. godine. “U plan smo unijeli održivost i utjecaj, nešto tada prilično drugačije u usporedbi sa našim konkurentima. To je značilo da smo postavili jasne ciljeve, ambicije i ključne pokazatelje uspješnosti kako bismo podržali našu viziju pozitivnog utjecaja na društvo. S vremenom ih pratimo i ažuriramo zajedno sa našim financijskim ažuriranjima.”
Na ovaj način moguće je “preoblikovati način poslovanja, način interakcije sa klijentima i donositi strateške odluke, što može biti teško”, rekla je.

“postavljamo jasne ciljeve, ambicije i KPI za podršku naše vizije za pozitivan utjecaj na društvo”

Laura Maida, Head of Strategic Initiatives, Intesa Sanpaolo

our_ambition_Laura_Maida_sustainability


Da bi osigurali da predanost nastavlja da potiče promjene, banka je prošle godine uspostavila „ESG kontrolnu sobu“, okupivši tim iz svih odjeljenja banke za operativnu podršku upravljanju.
Sličnu ulogu ima i program ISP4ESG, koji je također pokrenut prošle godine, okupljajući brojne ESG inicijative banke. “Shvatili smo da su svi dijelovi banke već obavili veliki posao, ali smo htjeli jasan, centralni pogled i vodstvo”, rekla je Maida. “ESG ne može biti odgovornost jedne grupe, pa čak ni jednog zajedničkog tima.”
Kao i sa svim strateškim prioritetima, ključni su jasni planovi za sljedeće korake. “U sljedećem poslovnom planu, jedan od stupova će biti ESG. Imat ćemo jasan pogled na to što podrazumijevamo pod vodstvom u ESG. Ključni fokus bit će jačanje aktivnosti na održivom kreditiranju i održivim ulaganjima. ”
Giovanna Paladino, voditeljica Tehničkog sekretarijata Predsjedništva, je predstavila drugu perspektivu utjecajnog bankarstva: “Moramo djelovati razmišljajući o utjecaju na zajednicu, identificirajući načine za stvaranje dugoročne vrijednosti i smanjenje društvene nejednakosti.” Dodala je da je za taj cilj ključna učinkovita analiza potreba i potencijalnog utjecaja.
Dobrotvorni fond Intesa Sanpaolo koristi takvu analizu za ciljanje projekata u Italiji i inozemstvu. U 2020. godini, polovica budžeta fonda, namijenjenog međunarodnim donacijama, otišla je na 11 teritorija banaka podružnica. Jedan korisnik bio je projekt pomoći onima koji su pogođeni potresom u novembru 2019. u Albaniji. Hranu i prvu pomoć je dopremilo 200 učenika i 65 učitelja. Projekt je bio posebno impresivan sa stajališta dugoročnog utjecaja, rekao je Paladino, zbog dodatnog pružanja psihološke podrške.

“Finansijska edukacija je revolucionaran i inkluzivan instrument”

Giovanna Paladino, direktor tehničkog sekretarijata Predsjedništva, Intesa Sanpaolo

our_ambition_Giovanna_Paladino_sustainability


Drugi ključni element za kreiranje stvarne vrijednosti za društvo je financijsko obrazovanje, prema kojem je Paladino strastven – koji je također direktor Muzeja štednje banke. “Povećanje financijske pismenosti je ključno.” To se posebno odnosi na žene, starije i mlade.
“Poznavanje osnovnih pojmova je alat za odbranu od loših savjeta, financijske tjeskobe ili rizika da ljudi vjeruju da znaju više od njih. Može spriječiti zaduženje i očaj. ” Štoviše, dodao je Paladino, korist za banke od financijski zdravijih klijenata je nesporna.
No, približavanje do najtežeg za pristup zahtijeva nijanse i svaki plan koji bi odgovarao svima bio bi osuđen na neuspjeh. “Mora uključivati više kanala. Koristimo škole i edukaciju sa djecom. No, mi proizvodimo pisani materijal posebno za žene, potičući financijsku neovisnost, jer su nam rekli da ne žele obuku licem u lice. ”
Uspješno financijsko obrazovanje vodi planiranju. “Strah i uštede iz predostrožnosti ne mogu biti pokretač dugotrajnog i održivog rasta”, rekao je Paladino. “Financijsko obrazovanje revolucionaran je i inkluzivan alat”
Pozitivan utjecaj zahtijeva ambiciju a to je odgovornost, kako je Marco Rottigni rekao publici na webinaru. “To je obavezni izazov za kompanije poput naše. Intesa Sanpaolo ne bi trebala samo pratiti. Moramo djelovati kao predvodnik. ”

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri