EIB će dati 20 miliona eura Intesa Sanpaolo Banci za poboljšanje pozitivnog društvenog uticaja malih i srednjih preduzeća u BiH

EIB će dati 20 miliona eura Intesa Sanpaolo Banci za poboljšanje pozitivnog društvenog uticaja malih i srednjih preduzeća u BiH

U okviru svoje nove filijale EIB Global, Evropska Investiciona Banka (EIB), Banka Evropske unije, potpisala je zajam od 20 miliona eura sa Intesa Sanpaolo Bankom BiH s ciljem podsticanja zapošljavanja mladih, rodne ravnopravnosti i društveno inkluzivne prakse među malim i srednjim preduzećima i preduzećima sa srednjim kapitalom. Ova sredstva će omogućiti Intesa Sanpaolo Banci BiH da dalje pozajmljuje lokalnim kompanijama koje se obavezuju da će poboljšati društveni uticaj svog poslovanja i stvoriti dugoročne prilike za liderstvo i zapošljavanje za žene, mlade ljude i segmente stanovništva koji se suočavaju sa većim preprekama za ulazak u tržište rada.

Ovaj inovativni zajam uključuje mehanizam finansijskog usmjeravanja zasnovan na učinku za kompanije koje ispunjavaju specifične ciljeve za podsticanje liderstva, zapošljavanja i mogućnosti profesionalnog razvoja za žene, mlade i ugrožene grupe (npr. osobe s invaliditetom, izbjeglice, itd.). U okviru ove šeme podsticaja, prilagođeni ciljevi društvenog uticaja biće dogovoreni sa svakom kompanijom koja ima koristi od finansiranja EIB-a, a finansijsko usmjeravanje razmjerno nivou ostvarenog društvenog uticaja biće raspoređeno onima koji ispune te ciljeve.

Potpredsjednica EIB-a odgovorna za zapadni Balkan, Lilyana Pavlova je ovom prilikom rekla: „Ovaj novi finansijski proizvod je još jedan dokaz trajne podrške EIB-a ekonomskom oporavku zemlje i održivom rastu na putu evropskih integracija. Oduševljeni smo što smo još jednom udružili snage sa našim dugogodišnjim partnerom Intesa Sanpaolo Bankom kako bismo ne samo povećali pristup finansiranju za mala i srednja preduzeća i srednje kapitalne kompanije u BiH, već i da to učinimo uz jačanje liderstva i kvalitetnih mogućnosti zapošljavanja za žene, mlade i ranjive grupe. Pod Timom Evropa i našom novom globalnom podružnicom EIB-a, EIB se raduje omogućavanju ekonomske transformacije za inkluzivniju, zelenu i održiviju budućnost”.

„Naša grupa ima za cilj da bude prva po uticaju bankarstva širom sveta. Kao takvi, mi smo aktivni u pružanju opipljivog društvenog doprinosa zajednicama u smislu socijalne uključenosti, kao i u životnoj sredini, kulturi, obrazovanju i inovacijama”, izjavio je Marco Elio Rottigni, direktor Sektora međunarodnih banaka podružnica Intesa Sanpaolo, te dodao: „Zahvaljujući širokoj i dugogodišnjoj saradnji sa jednom istaknutom finansijskom institucijom kao što je Evropska investiciona banka, postigli smo cilj da budemo prvi u ponudi ove vrste sredstava u zemlji preko naše podružnice Intesa Sanpaolo Banke Bosne i Hercegovine”.

“Veliko je zadovoljstvo nastaviti saradnju sa EIB-om. Danas potpisujemo revolucionarnu kreditnu liniju koja će omogućiti socijalno uključivanje za lokalna mala i srednja preduzeća, srednje kapitalne kompanije i socijalna preduzeća”, izjavio je Marco Trevisan, generalni direktor Intesa Sanpaolo Banke BiH. “Naša banka će biti prva u Bosni i Hercegovini koja će uvesti ovaj novi mehanizam za podršku potrebama naših klijenata i sigurni smo da će od toga imati široku korist”, zaključio je Trevisan.

Mehanizam finansijskog usmjeravanja bit će finansiran grantom od 3,3 miliona eura koji se obezbjeđuje u okviru EIB-ovog Fonda za inicijativu za ekonomsku otpornost (ERI), s ciljem poticanja otvaranja radnih mjesta i održivog i inkluzivnog rasta privatnog sektora. Sveobuhvatan program tehničke pomoći će biti osiguran za podršku implementaciji projekta i postizanju ciljeva društvenog uticaja od strane malih i srednjih preduzeća i kompanija srednjeg kapitala u BiH.

Ovo će biti šesta saradnja EIB-a i Intesa Sanpaolo Banke BiH u podršci privatnom sektoru u BiH koja je do sada rezultirala isplatom preko 238 miliona eura i podrškom za 339 kompanija. Do danas, EIB je osigurala 860 miliona eura privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini, što je pomoglo u održavanju blizu 100 000 radnih mjesta.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri