Kako organizirati obiteljski budžet

Kako organizirati obiteljski budžet

SANPAOLO PROJEKAT ZA BOLJE RAZUMIJEVANJE

Projekat edukacije i informacije o finansijama „Modul Budžet“

30/07/2018

PORODIČNI BUDŽET

Svi volimo da trošimo, kupimo nešto lijepo, priuštimo sebi odmor, kupimo trajnu nekretninu, poput automobila ili kuće. Da bismo to postigli bez nepotrebnih nedostataka, važno je da znamo kako da upravljamo svojim prihodima i rashodima, što nam omogućava da planiramo porodični budžet.

I mi smo dio ekonomskog sistema. Upravljanje porodicom je kao vođenje malog biznisa. Ako dobro funkcioniše, na kraju godine budžet će biti pozitivan, odnosno uštedjet ćete dio prihoda ili ćete završiti na nuli.

Kako organizovati porodični budžet?

Ako nemamo jasnu sliku prihoda, rashoda i štednje, ne možemo pravilno da upravljamo porodičnim budžetom.

Prihodi su novac koji ide u kućni budžet: fiksna plata ako ste redovno zaposleni ili varijabilna ako ste samozaposleni ili sezonski radnik. Međutim, možemo imati i druge izvore prihoda: fiksni prihod, kao što je zakupnina ako iznajmljujemo ili povrat ulaganja, ili povremeni prihod, kao što je povrat novca, nasljedstvo ili naknade za savjetovanje.

Troškovi uključuju sve naše troškove. Oni također mogu biti trajni i uobičajeni i kao takvi predvidljivi i obavezni, kao što su računi, osiguranje, neophodno održavanje, npr. servis bojlera, redovno održavanje automobila i sl., ili mogu biti povremeni, kao što je kupovina novog kućnog aparata ili odlazak u Novogodišnja večera. Možemo imati i vanredne troškove, poput putovanja ili iznenadne bolesti.

Ako ne potrošimo sav novac, a prihodi su nam veći od rashoda, onda možemo govoriti o štednji. Da bi se održao realan budžet, potrebno je redovno izdvajati određeni procenta prihoda (5-10%) u slučaju bilo kakvog povećanja troškova, poput struje, i/ili neplaniranih popravki, ali i za buduće projekte.

Zlatna pravila

Da bismo organizovali budžet i pravilno upravljali prihodima i rashodima, potrebno je da se pridržavamo dva jednostavna pravila:

Učimo iz prošlosti: stvorite naviku da obračunavate prihode i rashode za prethodnih 12 mjeseci (također mjesečno i polugodišnje) da biste napravili raspored očekivanih i redovnih troškova (računi, kirija, osiguranje) i očekivanih neredovnih troškova (zdravstveni troškovi ).

Planiramo za budućnost: donosite odluke o troškovima koji uključuju buduće prihode i rashode kako biste osigurali da imate ušteđevinu za kišne dane, nagradite se odmorima, investirajte u ispunjavanje potreba ili realizaciju projekta, možda samo za ekonomski rast.

Savjet stručnjaka

Danas ove „odgovorne navike” možete podržati saradnjom sa bankom koja pored uobičajenih domaćih bankarskih usluga nudi i detaljne informacije o tome kako najbolje upravljati budžetom, koje možete pronaći i na mreži i nudi besplatne aplikacije.

Prijave uzimaju u obzir prihode, njihove pozitivne i negativne promjene, promjene fiksnih troškova, broj ljudi koji žive u porodičnoj kući i prateću promjenu potrošnje, sve sa trenutnim automatskim prikazom.

Banke nude i mogućnost direktnog zaduženja računa za fiksne troškove, kao što su računi, pretplata, rate potrošačkih kredita i slično.

Uključenost i odgovornost. Važno je uključiti cijelu porodicu u upravljanje budžetom, posebno djecu koja se uče samostalnosti i odgovornosti upravljajući manjim iznosima. Ako je moguće, djeci od 11 godina treba obezbjediti džeparac u zamjenu za kućne poslove. Kako djeca rastu, možete povećati iznos svog džeparca i isplaćivati ga mjesečno. To je odličan način da ih naučite da brinu o vlastitim potrebama i omogućite im da stvore pravu sliku novca.

Dodatne Informacije

Pravilno upravljanje budžetom uključuje čitavo društvo. Ovdje se pričalo o porodicama. Međutim, i preduzeća i država također imaju svoju ulogu. Preduzeća su dužna da dostave budžet preduzeća, dok državni budžet svake godine priprema i predstavlja ministar finansija.

Dodatne Informacije

Procijenjeni budžet postaje konačni budžet na kraju godine.

Procijenjeni budžet uključuje dobitke i rashode koji se očekuju tokom unaprijed određenog vremenskog perioda.

Završni budžet se odnosi na završeni period i prikazuje stvarno ostvarene prihode i rashode u posmatranom periodu.

To se odnosi i na porodični budžet, kao i na budžet preduzeća i državni budžet.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri