Modul Finansijski instrumenti

Modul Finansijski instrumenti

SANPAOLO PROJEKAT ZA BOLJE RAZUMIJEVANJE

Projekat edukacije i informacije o finansijama „Finansijski instrumenti“

02/08/2018

FINANSIJSKI INSTRUMENTI

Kada se jednom odlučimo za ulaganje u štednju, finansijski instrumenti nam mogu pružiti dodatne izvore prihoda. Dostupan je širok spektar finansijskih proizvoda i štediše mogu da biraju gdje će uložiti svoj novac nakon procjene nivoa očekivanog prinosa, imajući u vidu da što je veći prinos na ulaganje, odnosno pretpostavljena dobit, veći je rizik ili gubitak štednje.

Finansijski investicioni proizvodi

Proizvodi koji se odnose na ulaganje štednje su zapravo kreditni instrumenti, odnosno dokumenti koji potvrđuju da ste zajmodavac, u ovom slučaju uplaćeni iznos. Postoje različite vrste investicionih proizvoda, sa većim ili manjim rizikom. Evo najvažnijih stvari. Danas je finansijsko tržište veoma raznovrsno, a dodatne mogućnosti ulaganja možete pronaći na web stranici vaše banke.

Akcije: jedinstveni, identični i homogeni pojedinačni dijelovi na koje je podijeljen kapital preduzeća SpA, odnosno akcionarskih društava koja kotiraju na berzi. Kada kupite akciju, dobijete status akcionara. Akcije su podijeljene u nekoliko kategorija: obične, prioritetne i trezorske akcije. Njima se trguje na berzi.

Obveznice: predstavljaju dio duga koji preduzeće ili javno tijelo aktivira da bi se finansiralo. Imaocu, koji ima status povjerioca, služe kao garancija otplate plus kamate utvrđene ugovorom.

Deonice i obveznice: u čemu je razlika?

DioniceObveznice
Dužnički instrumentiDužnički instrumenti
Kapital u preduzetničkom kapitaluKapital u dugu
Dioničar je partner.Imatelj obveznice je povjerilac.
Dionica je dio osnovnog kapitala.Obveznica je dug koji uključuje prinos na kapital + obračunane kamate.
Dobit (dividenda) je promjenjiljva i neizvjesna, ali se očekuju veći prinosi.Dobit (kamata) je fiksirana ili unaprijed određena. U slučaju bankrota emitenta, obveznica može biti dospjela ili djelomično otplaćena.
Životni vijek dionice jednak je životnom vijeku društva koje ju je izdalo.Obveznica ima fiksni rok dospijeća.

Državne obveznice

To su obaveze koje Ministarstvo finansija određene zemlje povremeno izdaje u ime države za finansiranje javnog duga ili vlastitog deficita.

Zajednički fondovi: finansijski instrumenti kojima upravljaju kompanije specijalizirane za diversifikaciju uložene štednje. Oni podižu kapital velikih i malih štediša i ujedinjuju ga u jedinstvenu imovinu. One su podijeljene na pojedinačne dijelove, odnosno kvote, koje garantuju jednaka prava. Ova vrsta ulaganja je generalno sigurnija, garantovana određenom diversifikacijom sastava hartija od vrijednosti jer imovinom upravljaju stručnjaci.

Dodatne Informacije

Derivatni ugovori Ovo se zove jer je kategorija proizvoda koja je „izvedena“ iz druge kategorije. Njihova vrijednost zavisi od rezultata druge finansijske ili realne imovine, odnosno osnovnih varijabli predstavljenih akcijama, kamatnim stopama, kursevima, sirovinama kao što su nafta, kakao, kafa, zlato… Povezuju se sa visokim rizikom.

Berza 

Berza je mjesto gdje se trguje akcijama, u širem smislu to je finansijsko tržište na kome se trguje hartijama od vrijednosti, valutama…

Dodatne Informacije

Indeks akcija. Berzanski indeks izražava kretanje korpe hartija od vrijednosti najvećih kompanija i kompanija koje kotiraju na berzi u određenoj zemlji.

Nadzorni i kontrolni organi. Finansijsko tržište nadgledaju nadzorni organi. Na evropskom nivou, ESMA (European Securities and Capital Markets Authority) postoji od 2011. godine. U pojedinim zemljama kontrola je provjerena od strane ministarstvima privrede i finansija, centralnim bankama koje su zadužene za smanjenje rizika i stabilnost aktive i drugim organima zaduženim za to.

Pomoć štedišama u odabiru odgovarajućeg proizvoda

Odnos između banke i štediša mora biti zasnovan na povjerenju. Svaka banka svojim klijentima nudi usluge stručnog finansijskog savjetnika koji ima zadatak da vodi klijenta kroz „džunglu“ finansijskih proizvoda, objasni njihove karakteristike i rizike i predloži onaj koji najbolje odgovara potrebama investitora i zajedno sa klijentom. odrediti najbolje strategije. Štediše treba da budu u mogućnosti da se oslone na svog finansijskog savjetnika i da daju prioritet diverzifikovanim investicijama kako bi se zaštitili od rizika što je više moguće.

Banke također nude zgodne aplikacije za pametne telefone koje omogućavaju štedišama da prate svoje investicije, kotacije i kupuju i prodaju hartije od vrijednosti bilo gdje u realnom vremenu. Sigurnost i privatnost su obezbjeđeni pristupnim sistemima, kodovima ili digitalnim otiskom prsta.

Dodatne Informacije

Čuvenu finansijsku krizu iz 1929. godine prouzrokovao je nagli rast cijena na američkoj berzi. Nakon kraha hartija od vrijednosti, akcionari su požurili u banke da povuku svoj novac. To je bila prva kriza u jednoj zemlji koja je imala značajne globalne posljedice, pokazujući međuzavisnost više zemalja.

O državnim hartijama od vrednosti

Kako procijeniti pouzdanost hartija od vrijednosti koje izdaju država, javni organi ili preduzeća? Pouzdanost se procjenjuje pomoću ocijena. Ocijenu određuju posebne agencije (npr. Standard & Poor's) koje objavljuju svoj rejting slovima.

Što je rejting niži, veći je rizik za štediše, a samim tim i pouzdanost hartija od vrijednosti koje emituje određena država, mjerena opsegom, svojevrsnim „termometrom“ koji upoređuje rezultate državnih obveznica jedne zemlje sa državnim obveznicama druge zemlje. Njemačke državne obveznice. Ako se raspon povećavah, to znači da je tržište nepovjerljivo i da zahtjeva veće kamate.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri