Stručni suradnik u Direkciji planiranja i finansijske kontrole (M/Ž) – Sarajevo

Stručni suradnik u Direkciji planiranja i finansijske kontrole (M/Ž) – Sarajevo

Ukoliko ste proaktivni, odgovorni, dobro organizovani i orijentisani rezultatima, ako volite raditi u timu i motiviše Vas rad u izazovnom i dinamičnom okruženju, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.
Ako želite postati dio našeg tima i ispunjavate kvalifikacije navedene u tekstu oglasa, prijavite se za poziciju:

Radno mjesto: Stručni suradnik (M/Ž)

Organizacioni dio: Direkcija planiranja i finansijske kontrole

Sektor/Podružnica: Sektor finansija

Mjesto rada: Sarajevo

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

 1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta:
  Priprema kvartalnih, mjesečnih i sedmičnih izvještaja Direkciji planiranja i finansijske kontrole i drugim nadležnim Direkcijama Intesa Sanpaolo Grupe, PBZ Grupacije, kao i izvještaja o postignutim rezultatima Upravi Banke;
 2. Konkretni radni zadaci:
 • Priprema strateških i godišnjih Poslovnih planova za Agenciju za bankarstvo FBiH u skladu sa domaćim zakonima;
 • Priprema strateškog Poslovnog plana i godišnjeg budžeta za PBZ i Intesa Sanpaolo Grupu;
 • Priprema dokumenata za Nadzorni odbor i Odbor za reviziju koje izvršava Direkcija;
 • Podrška Direkciji IKT u automatskoj izradi traženih internih i eksternih izvještaja;
 • Podrška u razvijanju i unapređenju sistema internih kontrola;
 • Održavanje i vođenje statičke tabele u sistemu koje se tiču djelokruga rada Direkcije;
 • Kontinuiran razvoj adekvatnog sistema internih kontrola na aktivnostima koje izvršava Direkcija;
 • Priprema izvještaja o poslovanju Banke za Upravu i menadžment Banke;
 • Analiza trenda cjelokupnih troškova i rashoda;
 • Priprema analiza i izvještaja koji su korisni drugim organizacijskim dijelovima Banke za njihove poslovne odluke;
 • Priprema izvještaja o poslovanju Banke po organizacionim dijelovima;
 • Obavljanje i drugih poslova po nalogu nadređene osobe.

POTREBNE KVALIFIKACIJE

Od kandidata za navedeno radno mjesto očekujemo:
• VSS – ekonomskog usmjerenja;
• Radno iskustvo 2-3 godina na istim ili sličnim poslovima
• Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
• Napredne vještine korištenja MS Office alata;

Uz istaknutu spremnost na kontinuirano usvajanje novih vještina i znanja, idealni kandidati iskazuju:
• Ambiciju i usmjerenost na rezultate;
• Odgovornost i samostalno donošenje odluka;
• Spremnost na rad u dinamičnom okruženju;
• Visoko razvijene analitičke sposobnosti;
• Razvijene komunikacijske vještine i sklonost radu u timu;
• Strukturiranost i organiziranost, sposobnost uočavanja detalja;

Prijave se mogu slati na e-mail adresu ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba, najkasnije do 10.03.2022. godine.