Voditelj tima – Direkcija za analizu kreditnog portfolia (M/Ž)

Voditelj tima – Direkcija za analizu kreditnog portfolia (M/Ž)

Ukoliko ste proaktivni, odgovorni, dobro organizovani i orijentisani rezultatima, ako volite raditi u timu i motiviše Vas rad u izazovnom i dinamičnom okruženju, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima i ispunjavate kvalifikacije navedene u tekstu oglasa,  prijavite se za poziciju:

Radno mjesto: Voditelj tima (M/Ž)

Organizacioni dio:   Direkcija za analizu kreditnog portfolia i administracija

Sektor/Podružnica:  Sektor za upravljanje i kontrolu rizika

Mjesto rada:  Sarajevo

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta: 

 • Koordiniranje i kontrola rada zaposlenika Tima  
 • Provođenje analize kreditnog portfelja s ciljem utvrđivanja negativnih kretanja ili potencijalnih problema koji od nadležnih struktura zahtijevaju provođenje daljnje istrage,
 • Izrada izvještaja, koja bi bila korisna svim relevantnim funkcijama, u kojima bi se naglasili svi uočeni kritični događaji, kao i dinamika kreditnog portfelja
 • Izrada izvještaja prema grupnim pravilima o prvom nivou kontrola
 • Praćenje i izvještavanje o realizaciji planova sprovođenja godišnjih monitoringa poslovanja dužnika uključujući i dužnike u PCEM procesu, analiza trenda dospjelih potraživanja, kontrola isteka roka korištenja odobrenih plasmana, dodijeljenih i isteklih internih rejtinga, plana procjena izvještavanje prema Odboru za upravljanje kreditnim rizikom
 • Praćenje i izvještavanje o naknadnim uslovima iz odluka o odobrenju plasmana, te posebnih ugovornih obaveza (covenanta),
 • Aktivno učestvuje u procesu vođenja i ažuriranja evidencije grupa povezanih lica u registru (bazi podataka) u saradnji sa Direkcijom za procjenu kreditnog rizika
 • Izrada izvještaja o radu Tima
 • Priprema prijedloga internih akata iz domene poslovanja Direkcije/Tima
 • Ostali poslovi iz domene Tima

POTREBNE KVALIFIKACIJE

Od kandidata za navedeno radno mjesto očekujemo: 

 • VSS – ekonomskog usmjerenja;
 • Poželjno radno iskustvo na poslovima analize kreditnog portfolia, kreditnog poslovanja i sl.
 • Dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • Dobro vještine rada u MS Office paketu

Uz istaknutu spremnost na kontinuirano usvajanje novih vještina i znanja, idealni kandidati iskazuju:

 • Ambiciju i usmjerenost na rezultate;
 • Visoko razvijene analitičke sposobnosti;
 • Razvijene komunikacijske vještine i sklonost radu u timu;
 • Strukturiranost i organiziranost, sposobnost uočavanja detalja;

Prijave je moguće slati najkasnije do 19.05.2022.

Prijave je potrebno slati na e-mail ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba