Viši stručni saradnik/Stručni saradnik/Saradnik za poslove podrške kartičnom poslovanju – Direkcija operativnog poslovanja (M/Ž)

Viši stručni saradnik/Stručni saradnik/Saradnik za poslove podrške kartičnom poslovanju – Direkcija operativnog poslovanja (M/Ž)

Radno mjesto:           Viši stručni saradnik/Stručni saradnik/Saradnik za poslove podrške kartičnom poslovanju (M/Ž)

Organizacioni dio:   Direkcija operativnog poslovanja

Odjel:                         Odjel podrške poslovima sa pravnim i fizičkim licima

Mjesto rada:             Sarajevo

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta: 

Generalno odgovara za aktivnosti podrške kartičnom poslovanju.

2. Konkretni radni zadaci:

 • Komunikacija sa Procesnim centrom i vanjskim saradnicima za elektronska plaćanja
 • Komunikacija sa kartičnim šemama
 • Koordinacija sa nadležnom Direkcijom po  pitanjima tehničkog razvoja i unaprjeđenja aplikativne podrške za elektronsko bankarstvo
 • Koordinacija i izvršenje obaveza vezanih za testiranje i certificiranje kartičnih usluga i proizvoda
 • Podrška projektima razvoja i implementacije novih proizvoda i sudjelovanje u istim
 • Praćenje propisa kartičnih organizacija (VISA, Mastercard i GNS ) i koordinacija njihove primjene u saradnji sa vanjskim saradnicima
 • Praćenje propisa i odluka u oblasti charge backs, frauds i ostalo
 • Kontrola i usaglašavanje internih računa vezanih za knjiženje kartičnih transakcija i plasmana
 • Praćenje međunarodnih i poravnanja u zemlji vezanih za transakcije kartičnog poslovanja uključujući usaglašavanje stanja računa po istim 
 • Praćenje procesiranja datoteka za mjesečne i dnevne obrade po kartičnim transakcijama (knjiženje transakcija, obračun kamata, obračun naknada, dospijeće, ročnost)
 • Knjigovodstvena evidencija i usaglašavanje stanja između kartičnih modula i glavne knjige
 • Unos i kontrola bankomata u CMS (Card Management System) šifarnicima
 • Saldiranje bankomata
 • Praćenje sumnjivih transakcija (fraud monitoring) i informiranje kartičnih organizacija o istim
 • Praćenje prenosa sredstava po osnovu prihvata kartica prodajnim mjestima
 • Rješavanje upita i reklamacija klijenata
 • Izrada obaveznih periodičnih izvještaja
 • Izvršavanje ostalih relevantnih zadataka po nalogu nadređenog rukovodstva

POTREBNE KVALIFIKACIJE

Od kandidata za navedeno radno mjesto očekujemo: 

 • Potrebni stepen stručne  spreme:       VSS / VŠS / SSS – ekonomskog ili sličnog usmjerenja
 • Potrebno radno iskustvo: 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • Napredne vještine korištenja MS Office alata;

Uz istaknutu spremnost na kontinuirano usvajanje novih vještina i znanja, idealni kandidati iskazuju:

 • ambicioznost i izraženu proaktivnost;
 • samostalnost i visoku odgovornost u radu;
 • spremnost na rad u dinamičnom okruženju i radu pod pritiskom;
 • visoko razvijene analitičke sposobnosti;
 • razvijene komunikacijske vještine te sklonost radu u timu;
 • strukturiranost i organiziranost,
 • Poznavanje osnova računovodstva.

Prijave je moguće slati najkasnije do 08.06.2022. godine

Zainteresovani kandidati mogu aplicirati slanjem biografije na e-mail adresu: ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba

Napomena: Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani u nastavku selekcijskog procesa.