Suradnik – Direkcija za PR i marketing komunikacije (M/Ž)

Suradnik – Direkcija za PR i marketing komunikacije (M/Ž)

Ukoliko ste proaktivni, motivisani, dobro organizovani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad na pojedinim radnim mjestima u okviru Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima prijavite se za poziciju:

Tip radnog mjesta: Suradnik (M/Ž)

Organizacioni dio: Direkcija za PR i marketing komunikacije

Mjesto rada: Sarajevo

1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta

Učestvuje u izvršenju i praćenju poslova i aktivnosti iz djelokruga nadležnosti Direkcije u svrhu pravovremenog obavljanja poslova u skladu sa svim važećim pozitivnim propisima, općim aktima Banke i procedurama i uputama.

2. Konkretni radni zadaci:

 • Učestvuje u pripremi i izradi marketing plana Banke u saradnji sa poslovnim direkcijama, te administrira proračunske troškove vezane za marketing
 • Učestvuje na izradi promotivnih i propagandnih materijala Banke i organizaciji njihovog objavljivanja
 • Surađuje sa marketinškom agencijom(agencijama) banke na realizaciji marketinških kampanja i ostalih relevantnih projekata
 • Učestvuje u aktivnostima odnosa s javnošću
 • Redovno prati sredstva javnog informiranja
 • Prema uputama Uprave učestvuje u praćenju oglašavanja konkurencije i relevantnim istraživanjima tržišta
 • Kontaktira sa predstavnicima drugih sektora i direkcija u Banci i sa poslovnom mrežom, s ciljem što boljeg praćenja i realizacije aktivnosti u oblasti marketinga i korporativnog komuniciranja
 • Koordinacija sveukupnih aktivnosti komunikacije s matičnom Bankom
 • Komunicira sa društvenim zajednicama i organizacijama
 • Učestvuje u aktivnostima korporativnog komuniciranja kao i marketinških aktivnosti koje se obavljaju u saradnji sa Grupacijom
 • Učestvuje u implementaciju korporativnih standarda Grupacije kao i u jačanju korporativnog imidža u očima javnosti i unutar kompanije
 • Surađuje s ostalim odgovornim organizacionim dijelovima i učestvuje u izradi Godišnjeg izvještaja Banke
 • Učestvuje u aktivnostima organiziranja javnih događaja, promocija, otvorenja novih poslovnih jedinica, potpisivanja ugovora sa poslovnim partnerima, sponzorskih ugovora
 • Učestvuje u blagovremenoj realizaciju i managementu marketinških aspekata sponzorskog ugovora-kao i koordinaciju sa nadležnim direkcijama sa aspekta nabavke i plaćanja
 • Surađuje sa relevantnim direkcijama na prikupljanju podataka na ažuriranju web i Facebook stranica Banke i saradnja sa agencijom koja ažurira
 • Koordinira izradu i objavu oglasa za organe Banke i sektora/direkcija Banke
 • ostali radni zadaci po nalogu rukovoditelja

Radno mjesto zahtjeva rad na terenu: DA-povremeno

3. Potrebne kvalifikacije

Potrebni stepen stručne  spreme:  Ekonomski fakultet – Marketing menadžment

Potrebna znanja: Odlično poznavanje rada u MS Office paketu

Potrebno znanje engleskog jezika:  DA – odlično poznavanje engleskog jezika u pisanoj i verbalnoj komunikaciji

Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

Zainteresovani kandidati, koji ispunjavaju uslove navedene u tekstu oglasa, svoje biografije/CV trebaju dostaviti na adresu ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba najkasnije do 26.07.2022.godine.