Glavni Analitičar/Viši analitičar/Analitičar – (M/Ž) – Direkcija za procjenu kreditnog rizika/Tim za procjenu kreditnog rizika u poslovanju sa pravnim licima – Sektor za upravljanje i kontrolu rizika

Glavni Analitičar/Viši analitičar/Analitičar – (M/Ž) – Direkcija za procjenu kreditnog rizika/Tim za procjenu kreditnog rizika u poslovanju sa pravnim licima – Sektor za upravljanje i kontrolu rizika

Ukoliko ste proaktivni, odgovorni, dobro organizovani i orijentisani rezultatima, ako volite raditi u timu i motiviše Vas rad u izazovnom i dinamičnom okruženju, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke. Ako želite postati dio našeg tima i ispunjavate kvalifikacije navedene u tekstu oglasa,  prijavite se za poziciju:

Radno mjesto: Glavni Analitičar/Viši analitičar/Analitičar – (M/Ž)

Organizacioni dio: Direkcija za procjenu kreditnog rizika/Tim za procjenu kreditnog rizika u poslovanju sa pravnim licima

Sektor: Sektor za upravljanje i kontrolu rizika

Mjesto rada: Sarajevo

GLAVNE ODGOVORNOSTI

Analiza i procjena kreditnog rizika klijenata – pravnih lica.

 KONKRETNI RADNI ZADACI

 • Vrši analizu i daje ocjenu rizičnosti prije donošenja odluke o odobrenju plasmana pravnim licima koji povećavaju izloženost Banke kreditnom riziku.
 • Na osnovu sprovedene analize transakcije predlaže eventualnu promjenu u strukturi transakcije sa ciljem smanjenja kreditnog rizika.
 • Zajedno sa uposlenicima Sektora poslova za pravna lica i SME po potrebi vrši obilazak klijenata a u cilju što kompletnije i objektivnije procjene kreditnog rizika prije davanja konačne ocjene.
 • Vrši periodični monitoring poslovanja već odobrenih plasmana pravnim licima a na osnovu dostavljenog izvještaja od strane Sektora poslova za pravna lica i SME te predlaže eventualne korektivne aktivnosti a u cilju minimiziranja izloženosti Banke kreditnom riziku.
 • Vrši provjeru primjene utvrđenih akata i procedura Banke u postupku ocjene rizika plasmana.
 • Vrši provjeru ispunjenja uslova u skladu sa donesenim odlukama nosioca kompetencije te provjeru kompletnosti i ispravnosti dostavljenih instrumenata osiguranja.
 • Obavlja ostale zadatke po nalogu nadređenih.  

Uz istaknutu spremnost na kontinuirano usvajanje novih vještina i znanja, idealni kandidati iskazuju:

 • ambicioznost i izraženu proaktivnost te usmjerenost na rezultate
 • samostalnost i visoku odgovornost u radu
 • spremnost na rad u dinamičnom okruženju
 • visoko razvijene analitičke i prezentacijske sposobnosti
 • razvijene komunikacijske vještine te sklonost radu u timu

Potrebno obrazovanje:

a) Potrebni stepen stručne spreme: VSS

b) Naziv škole/fakulteta i potreban smjer: Ekonomski fakultet- finansijski smjer

c) Potrebni stručni ispiti/dozvole: nije potreban ispit

d) Potrebna znanja: rad na PC; MS Office

e) Potrebno znanje engleskog jezika: DA- Specijalističko znanje

f) Potrebno radno iskustvo: 2 godine radnog iskustva na poslovima finansijskog analitičara

Prijave koje uključuju CV/biografiju potrebno je dostaviti na e-mail adresu: ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba najkasnije do 08.09.2022. godine.