Mala preduzeća pokreću oporavak BiH

Mala preduzeća pokreću oporavak BiH

“Zakonodavstvo, carinski i porezni sistem su povoljni, BiH ima konkurentnu radnu snagu, niske operativne troškove, dobre prirodne resurse i veoma atraktivne lokacije za ulaganja.” – rekao je Marco Trevisan, predsjednik Uprave Intesa Sanpaolo Banke BiH.

Čini se da će se ekonomija Bosne i Hercegovine oporaviti nakon događaja u proteklih nekoliko godina, uključujući i pandemiju.

Nakon smanjenja BDP-a za 3,2% u 2020. godini, privreda je u 2021. godini pokazala snažne znakove oporavka od oko 6% na godišnjem nivou.

Ovi rezultati su postignuti zahvaljujući ponovnom razvoju industrijske proizvodnje (porast od 6,7%), privatne potrošnje, izvoza (34,8%) i potpunog oporavka turizma, rekao je Marco Trevisan, predsjednik Uprave Intesa Sanpaolo Banke BiH.

Očekuje se da će se ova pozitivna ekonomska perspektiva održati i 2022. godine, uz predviđanje rasta BDP-a od 2,5%. Međutim, inflatorni pritisci, rastući troškovi energije i trenutna međunarodna politička klima su naveli ekonomiste da revidiraju svoje prognoze inflacije na 11,5% u 2022. godini.

Ipak, postoje dobre mogućnosti za ulaganja. „Ova zemlja ima stratešku lokaciju, veoma stabilan finansijski sektor, povoljne trgovinske i druge sporazume“, kaže Trevisan.

„Štaviše, zakonodavstvo, carinski i porezni sistem su povoljni i imaju konkurentnu radnu snagu, niske operativne troškove, dobre prirodne resurse i veoma atraktivne lokacije za investiranje“. Sektori u usponu uključuju poljoprivredu, metale, drvo, energetiku, turizam, nekretnine i tekstil.

Iako zemlja nije članica Evropske unije, Trevisan ukazuje na druge prednosti. „Mi smo zaista u srcu Evrope i imamo sporazum o slobodnoj trgovini. To čini zemlju zanimljivom za investicije”, kaže on. Osim toga, Bosna i Hercegovina prolazi kroz niz infrastrukturnih ulaganja kako bi poboljšala svoju povezanost sa zemljama sa kojima graniči.

Marco-Trevisan-2
Marco Trevisan, CEO of Intesa Sanpaolo Banka BiH

“Mala preduzeća su poveznica naše ekonomije. Poseban fokus nam je na kreditnim programima za obrtnike, nudeći širok spektar proizvoda za start-up, kao i posebno formiran tim profesionalaca za potrebe ove vrste klijenata” – rekao je Marco Trevisan, predsjednik Uprave Intesa Sanpaolo Banke BiH.

Bosna i Hercegovina je značajna po raznolikim i uspješnim malim preduzećima, sa nekoliko velikih korporacija. Intesa Sanpaolo se ističe u oblastima od ugostiteljstva do malih preduzeća.

„Mala preduzeća su okosnica naše ekonomije“, kaže Trevisan, „Poseban fokus imamo na kreditnim programima za obrtnike, nudeći širok spektar proizvoda za start-up, kao i posebno formiran tim profesionalaca za potrebe ove vrsta klijenata.”

Banka je također omogućila pristup sredstvima kreditnih linija Evropske investicione banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj.

U planu je uvođenje novih proizvoda, kao što su SMS i m-token usluge za pravna i poslovna lica. „Banka se kreće u pravcu sve veće modernizacije i digitalizacije poslovanja“, kaže Trevisan. “Uskoro će biti moguće uplatiti novac na račun pravnog lica putem bankomata Intesa Sanpaolo Banke.”

U svjetlu ekonomske i političke klime izazvane ratom u Ukrajini, projekcije za bankarski sektor u Bosni i Hercegovini su snižene, a bankarski sektor je imao ograničenu potražnju za novim kreditima u prva tri mjeseca 2022. godine, navodi Trevisan.

On objašnjava: „Novi scenario je zahtjevao reviziju ciljeva rasta za 2022. godinu, ali vidimo da kvalitetni krediti rastu niže od očekivanog.”

Ovo smanjenje, kaže on, „podjednako je raspoređeno među fizičkim i pravnim licima kao posljedica sporog oporavka potražnje za kreditima i ukupne međunarodne nestabilnosti. Ciljevi za mala i srednja preduzeća (MSP) su potvrđeni na osnovu dobrih dosadašnjih rezultata i solidnog plana za naredne mjesece.”

Standardi okoliša, društva i upravljanja (ESG) su ključni stub poslovnog plana Intesa Sanpaolo Banke BiH od 2022. do 2025. godine, kao i kod ostatka Intesa Sanpaolo Grupe.

Banka je već pokrenula program ESG transformacije. Intesa Sanpaolo je prva banka u Bosni i Hercegovini koja je potpisala ugovor sa EIB-om za kredit od 20 miliona Eura za finansiranje društvenog uticaja za mala i srednja preduzeća.

Namijenjen je društvenim preduzećima i kompanijama koje su posvećene postizanju određenih društveno-ekonomskih ciljeva kao što su rodna ravnopravnost, zapošljavanje mladih i socijalna inkluzija za ugrožene grupe. „Cilj je podržati lokalna preduzeća da generišu pozitivan socio-ekonomski uticaj i održivi rast“, kaže Trevisan.

Banka se fokusira na konsolidaciju svoje pozicije jednog od najvećih operatera u zemlji. “Uvjereni smo da je naša mreža sposobna pokriti potrebe naših klijenata, u skladu sa našom strategijom,” kaže Trevisan.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri