Referent za poslove izvještavanja (M/Ž) – Direkcija računovodstva

Referent za poslove izvještavanja (M/Ž) – Direkcija računovodstva

Ukoliko ste proaktivni, motivirani, dobro organizirani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad na pojedinim radnim mjestima u okviru Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima prijavite se za poziciju:

Tip radnog mjesta:  Referent za poslove izvještavanja (M/Ž) – Direkcija računovodstva

Mjesto rada: Sarajevo

1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta: 

Priprema i izvještavanje u skladu sa propisima lokalne regulative, Privredne banke Zagreb i Matične banke, Intesa Sanpaolo Italija.

2. Konkretni radni zadaci:

 • Priprema, kontrola i slanje izvještaja u skladu da lokalnom regulativom: Agencija za bankarstvo FBiH, Agencija za bankarstvo RS, Agencija za osiguranje depozita BiH, Centralna banka BiH, Komisija za vrijednosne papire i ostali;
 • Priprema, kontrola i slanje izvještaja u skladu da regulativom Hrvatske Narodne banke;
 • Priprema, kontrola i slanje izvještaja u skladu da regulativom Banke Italije;
 • Priprema,  kontrola i slanje izvještaja zajedno sa drugim organizacionim dijelovima Banke u dijelu kreditnog rizika, rizika likvidnosti, kamatnog rizika i ostalih;
 • Podrška Direkciji IKT u automatskoj izradi internih i eksternih izvještaja;
 • Podrška u novom razvijanju i unapređenju sistema internih kontrola;
 • Obavljanje i drugih poslova po nalogu nadređene osobe.

3. Potrebne kvalifikacije:

 • VSS, VŠS, SSS – poželjan ekonomski smjer računovodstva
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office, poželjan Access)
 • Poznavanje engleskog jezika (operativno) 
 • 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Zainteresovani kandidati svoje biografije/CV trebaju dostaviti na e-mail adresu ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba najkasnije do utorka 20.09.2022. godine.