Novi pogled na finansije za održiv svijet

Novi pogled na finansije za održiv svijet

S obzirom da je banka Intesa Sanpaolo objavila svoj novi poslovni plan za period 2022. – 2025., u kojem je glavni naglasak stavljen na ESG, razgovarali smo s Elenom Flor o tome na šta se sve banka obavezala.

Tokom vanredne situacije prouzrokovane bolešću COVID-19, Grupa Intesa Sanpaolo djelovala je brzo. Italijanskom nacionalnom zdravstvenom sistemu donirali smo 100 miliona eura kako bismo podržali rad te službe na vrhuncu zdravstvene krize.

Osim toga, glavni izvršni direktor i ljudi iz najvišeg menadžmenta Banke od svojih su plata izdvojili donacije u iznosu od 6 miliona eura kako bi dodatno osnažili inicijative iz sektora zdravstva.

Iako su okolnosti bile vanredne, za Grupu je nepokolebljivo pružanje podrške zajednicama postalo standard ponašanja. Donacije i doprinosi za grupe unutar zajednica i realnu ekonomiju bili su uobičajeni i prije izbijanja globalne zdravstvene vanredne situacije.

Poslovni planovi Grupe Intesa Sanpaolo na brojne načine su predstavili inicijative Banke usmjerene zajednicama, u okviru naše sveobuhvatnije predanosti ESG-u, uključujući i sljedeće:

  • krediti i finansiranje za realnu ekonomiju
  • podrška za prelazak na zelenu i cirkularnu ekonomiju
  • finansijska inkluzija
  • kulturna odgovornost.
Elena-FLOR-1
Elena Flor, Head of ESG and Sustainability, Intesa Sanpaolo Group

“ESG je već i ranije velikim dijelom bio dio naših poslovnih planova. Međutim, u novom se planu prvi put jedan od naša četiri stuba temelji isključivo na ESG-u” – Elena Flor, rukovodilac sektora za ESG i održivost u Grupi Intesa Sanpaolo

Predanost u području ESG-a

Kako se ustaljuje svaki naš poslovni plan, tako predanost Banke u području ESG-a raste. „ESG je oduvijek velikim dijelom bio dio naših ranijih poslovnih planova“, kaže nam Elena Flor, rukovodilac sektora za ESG i održivost u Banci. „Međutim, u ovom se planu prvi put jedan od naša četiri stuba temelji isključivo na ESG-u.“

U okviru našega novog poslovnog plana za period 2022. – 2025. obavezali smo se na ulaganje 328 milijarde eura u sektor realne ekonomije uz programe srednjeg do dugoročnog novog pozajmljivanja; 25 milijardi eura društvenoga pozajmljivanja namijenjenog podršci neprofitnim aktivnostima, ranjivim grupama i mladima; te 500 miliona eura u ulaganjima i donacijama ljudi u potrebi, te mladim i starijim osobama.

Također, smo obnovili i potvrdili svoju predanost prelasku na cirkularnu ekonomiju, i to nakon uspjeha prethodnog plana, kojim smo 6 milijardi eura učinili dostupnim kompanijama koje provode projekte prema pravilima cirkularne ekonomije.

„Prethodni plan smo realizovali uz 7,7 milijardi eura isplaćenih u svrhu poticanja cirkularne ekonomije“, navodi Flor, te dodaje: „I u ovom novom poslovnom planu, ponovo smo zacrtali cilj od 76 milijardi eura novog pozajmljivanja u svrhu podrške kompanijama pri prelasku na zeleno poslovanje – od kojih je 8 milijardi eura namijenjeno cirkularnoj ekonomiji – a zacrtali smo i cilj od 12 milijardi eura ekoloških pozajmica pojedincima.“

Grupa podršku pruža i svojim klijentima na njihovom putu održivosti u vidu dodatno osnaženog održivog pozajmljivanja (npr. održivo finansiranje, savjetovanje iz područja ESG-a), Laboratorija za cirkularnu ekonomiju u saradnji s kompanijom Cariplo Factory i uloge Grupe kao strateškog partnera Fondacije Ellen MacArthur koja je glavni zagovaratelj globalne tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji.

S ciljem promicanja dugoročnog pristupa, Grupa Intesa Sanpaolo u posljednjem je tromjesečju 2021. godine pristupila svim savezima za neto-nulte emisije pri Ujedinjenim narodima, koji pokrivaju bankarske aktivnosti, kao i inicijative iz sektora upravljanja imovinom i osiguranja.

Kao dio svog Poslovnog plana za period 2022. – 2025. te više od jedne godine prije vremenskog roka koji je postavio Savez banaka s nultom neto stopom emisija (NZBA) – banka Intesa Sanpaolo predstavila je svoje ciljeve smanjenja emisija usklađene s neto nultom stopom za 2030. godinu u prioritetnim sektorima s visokim emisijama.

Banka Intesa Sanpaolo postavila je i cilj postizanja neto nultih emisija u 2030. godini, uz 100 % električne energije na nivou Grupe dobivene iz obnovljivih izvora (što je cilj koji je već postignut u italijanskim poslovnicama i zgradama u 2021. godini).

Dokaz vrijednosti održivog finansiranja

„Održiva ulaganja temelj su akcijskog plana EU o održivom rastu, čiji je glavni cilj zapravo preusmjeravanje finansijskih tokova u održivost“, kaže Elena Flor, te dodaje: „A u svemu tome finansijske institucije trebaju odigrati ključnu ulogu.“

„Intesa Sanpaolo među prvima je, već vrlo rano, prije 2000. godine, nudila etičke fondove. Tako da smo u to vrijeme bili istinski predvodnici u ovoj temi. Bilo je to pomalo nišno tržište, a u Italiji smo uvijek zauzimali vodeću poziciju u podržavanju održivosti.“

„Ako sada pogledamo glavnog menadžera imovinom Grupe [Eurizon], u martu 2022., 48 % sredstava tog fonda uloženo je u skladu s člancima 8. i 9. SFDR-a [Zakonska odredba o objavama povezanim s održivosti u sektoru finansijskih usluga].”

Fond Eurizon je 2021. godine predstavio 23 proizvoda, koji su dospjeli do ukupno 172 fonda, koji promovišu ekološke ili društvene karakteristike (među ostalima) ili koji imaju održive investicijske ciljeve klasificirane u skladu s člancima 8. i 9. SDFR-a, za imovinu kojom se upravlja približne vrijednosti 110 milijardi eura.

Predvodnik digitalizacije

Novi poslovni plan učvršćuje dugogodišnju predanost Grupe digitalizaciji uz predstavljanje isključivo digitalne banke IsyBank.

Krajem 2021. godine, Grupa je imala 12,9 miliona višekanalnih klijenata (1,3 miliona više u odnosu na 2020. godinu).

„Vanredna zdravstvena situacija promijenila je navike brojnih naših klijenata“, kaže Elena Flor, te dodaje: „To je, na određeni način, ubrzalo prelazak na digitalno, što je već bio i aktuelan i nadolazeći trend.“

„Kao i predstavljanje banke IsyBank, digitalna će se transformacija nastaviti u svim sektorima Banke, uz ulaganja u potpunu digitalizaciju korisničkog iskustva, dalje osnaživanje internih kontrolnih sistema, kao dijela digitalne evolucije procesa, te digitalnih rješenja temeljenih na umjetnoj inteligenciji u aktivnostima vezanim za usklađenost.“

„Ova će se tehnička infrastruktura proširiti na cijelu Grupu, uključujući i međunarodnu mrežu.“

Predanost u području kulture

Tokom četverogodišnjeg perioda između 2018. i 2021. banka Intesa Sanpaolo isplatila je zajednici novčani doprinos u približnom iznosu od 144 miliona eura namijenjen kulturnim inicijativama. Od 1989. godine Grupa finansira i program Restituzioni, posvećen obnovi i promicanju nacionalnog nasljeđa, kojim upravlja Banka u suradnji s Ministarstvom kulture.

Osim toga, u okviru programa Gallerie d’Italia, Grupa, od ukupno pet galerija, javnosti na uvid daje svoju veliku kolekciju umjetnina. „Kolekcija umjetnina vrijedna je imovina“, kaže Elena Flor, te dodaje: „Međutim, istovremeno sam mišljenja da je brinuti se o njoj i velika odgovornost.“

Najvažnija vrijednost Grupe su ljudi

Novi poslovni plan za period 2022. – 2025. osigurava značajna ulaganja u ljude koji čine Grupu – s posebnim naglaskom na raznolikost i inkluziju.

Banka Intesa Sanpaolo članica je Bloombergova Indeksa ravnopravnosti spolova, prva je banka u Evropi uključena u najnovije izdanje Indeksa raznolikosti i inkluzije kompanije Refinitiv, te je među prvima u Evropi dobitnica Evropskog i međunarodnog standarda jednakosti spolova (Gender Equality European & International Standard), međunarodnog certifikata kojim se ocjenjuje posvećenost organizacija različitosti i inkluziji.

„Naravno da uvijek možemo učiniti više“, kaže Elena Flor, te dodaje: „Međutim, u tom se smislu Grupa i dalje razvija.“

A umjesto oslanjanja na uspjehe koje smo postigli tokom protekle četiri godine, pripremamo se za provođenje novog, odvažnog poslovnog plana koji u prvi plan stavlja predanost ESG-u, te obećava stvarne promjene u godinama koje su pred nama.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri