Analitičar za kartične proizvode (M/Ž) – Sektor poslova sa stanovništvom Sarajevo

Analitičar za kartične proizvode (M/Ž) – Sektor poslova sa stanovništvom Sarajevo

2Analitičar za kartične proizvode2

Ukoliko ste proaktivni, odgovorni, dobro organizovani i orijentisani rezultatima, ako volite raditi u timu i motiviše Vas rad u izazovnom i dinamičnom okruženju, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima i ispunjavate kvalifikacije navedene u tekstu oglasa,  prijavite se za poziciju:

Radno mjesto: Analitičar za kartične proizvode

Organizacioni dio: Direkcija za Mass klijente

Sektor: Sektor poslova sa stanovništvom

Mjesto rada:  Sarajevo

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta: 

Izrada Izvještaja za potrebe Sektora poslova sa stanovništvom i Uprave Banke, prikupljanje podataka, izrada i analiza tržišta i konkurencije u cilju definisanja kartičnih proizvoda, te upravljanje i unaprjeđenje postojećih i novih kartičnih proizvoda.

2. Konkretni radni zadaci:

– Izrada Izvještaja za potrebe Sektora poslova sa stanovništvom i Uprave Banke za kartične proizvode Banke, te praćenje zakonskih propisa i izvještavanja.

– Praćenje izvještaja o prodajnim rezultatima za kartične proizvode Banke i predlaganje odgovarajuće akcije za poboljšanje istih

– Sudjelovanje u prikupljanju i analizi podataka za izradu godišnjeg budžeta poslovanja za kartične proizvode

– Praćenje ostvarenja godišnjeg budžeta za kartične proizvode

– Upravljanje i unaprjeđenja postojećih i novih kartičnih proizvoda

– Praćenje i analiza tržišta i konkurencije, potrebe klijenata i poslovnih rješenja

– Predlaganje inicijativa za integraciju sa ostalim vezanim proizvodima (npr. Digitalni kanali)

– Koordinacija sa kartičnim organizacijama, procesnim centrom i Intesa Sanpaolo Grupom na području kartičnog poslovanja, kao i saradnja sa drugim odjelima unutar Banke

– Priprema Odluke za kartične proizvode, kao i odgovarajuće procedure rada i upute koja prati prodaju kartičnih proizvoda

– Pripreme materijala za interne edukacije zaposlenika/uposlenika

– Izrada specifikacija za dorade i izmjene aplikacija za kartične proizvode

– Iniciranje i aktivno učestvovanje u marketing aktivnostima koje se provode za kartične proizvode

– Član tima koji radi na projektima za kartične proizvode s vanjskim partnerima

– Ostali poslovi iz domene kartičnog poslovanja

– Ostali poslovi po nalogu nadređene osobe/lica

POTREBNE KVALIFIKACIJE

Uz najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima kartičnih proizvoda u bankarskom sektoru i/ili razvoju drugih bankarskih proizvoda, od idealnog kandidata za navedeno radno mjesto očekujemo: 

  • završen studij ekonomskog usmjerenja
  • razumijevanje i samostalnost u radu s bazama podataka te analizom i vizualizacijom podataka
  • odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • napredne vještine korištenja MS Office alata

Uz istaknutu spremnost na kontinuirano usvajanje novih vještina i znanja, idealni kandidati iskazuju:

  • spremnost na rad u dinamičnom okruženju
  • visoko razvijene analitičke sposobnosti
  • razvijene komunikacijske vještine te sklonost radu u timu
  • inicijativu i odlučnost

Zainteresovani kandidati svoje biografije/CV trebaju dostaviti na e-mail adresu ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba najkasnije do 07.12.2022. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri