OBAVIJEST O PRIJEMU GOTOVOG NOVCA HRVATSKE KUNE

OBAVIJEST O PRIJEMU GOTOVOG NOVCA HRVATSKE KUNE

10 2Sve je lakše kada se podijeli – Nova pogodnost Visa kartica Intesa Sanpaolo Banke

Poštovani,

Obavještavamo vas da će od 01.12.2022. godine Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH obustaviti prijem gotovog novca u valuti hrvatske kune (HRK), a u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i stavljanju valute hrvatske kune (HRK) van opticaja.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na besplatni info telefon 080 020 307 ili na e-mail adresu info@intesasanpaolobanka.ba.

S poštovanjem,

Intesa Sanpaolo Banka

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri